Andrzej Gogolewski

Biografia

Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W latach 1977-1984 pracował w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, Pion Robotów Przemysłowych na stanowisku Konstruktor, analityk systemu i kierownik projektu. Następnie do 1990 r. pełnił funkcję Kierownika zespołu w PPZ IMPOL-1 (join-venture Co.). Od 1990 r. do 1991 r. jako Dyrektor Generalny zarządzał polsko-francuską firmą software’ową - joint venture – POLNET. W latach 1992-1994 pracował w OLIVETTI jako Direct Sales Manager. Następnie został Prezesem firmy Grupa Antares sp. z o.o. i w międzyczasie piastował stanowisko Podsekretarza Stanu w MSWiA. Specjalizuje się w planowaniu, organizacji i zarządzaniu dużymi projektami oraz analizie biznesowej. Realizował m.in. projekty dla: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, MSWiA, BRE Systems, Play4, PAP, Bank Pekao SA, Bank PKO BP, BGŻ, ZUS, NIK, TP SA. Uczestniczył w wielu zagranicznych szkoleniach: Metodologia Chestra / Catalyst (Niemcy), GlobalPM (Niemcy), Leadership in the new age of strategic advantage (prof. J. Donovan), Managing for Olivetti (Trends in IT) - szkolenie prowadzone we Włoszech przez czołowych światowych konsultantów (Gartner Group, I.D.C., Andersen consulting, The Boston consulting group, Regis Mckenna), 4GL Tools for Banking Application (A2B) (Italy).