Krzysztof Imiełowski

Biografia

Wykształcenie: 1978 r. Doktor Nauk Technicznych - Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej 1970 r. Magister Inżynier Elektronik - Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej 1965 r. Technik Elektronik - Technikum Łączności, Warszawa 1993 r. Zarządzanie Technologią - Bank Anglii, FED USA Ważniejsze Certyfikaty: - Telecommunications Applications in the Stock Exchange,Banking and Financial Services Sector , Booz Allen&Hamilton, FED, Washington USA; - Systemy Radiowe, NEC ,Summitomo Bank, JAPONIA; - Metody i Techniki Budowania Perspektywicznego Planu Działania, BANK ANGLII; - Metody Zarządzania, BANK ANGLII; - Zarządzanie Jakością ISO9001 dla Bankowości, Narodowy Bank Polski; - Prawo Bankowe, Narodowy Bank Polski; - Obowiązki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zakładzie, Narodowy Bank Polski, Telbank; - Niezależny Arbiter (Polubowny Sąd przy UKE);