+48 22 100 10 00

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Realizacja projektu systemowego pn. „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”. Projekt – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przeszkolenie  1259 osób z różnych regionów Polski.

EFS