Cena1800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Oracle Application Development Framework, to innowacyjny, ale już dojrzały framework upraszczający tworzenie danocentrycznych aplikacji Java EE, wsparty darmowym środowiskiem JDeveloper IDE. Aplikacje ADF w JDeveloperze tworzy się w dużym stopniu w sposób deklaratywny, tj. korzystając z kreatorów, edytorów graficznych, palet właściwości do edycji właściwości składników aplikacji. ADF w zakresie aplikacji internetowych jest oparty o wzorzec architektoniczny MVC. Integruje się z Oracle SOA i WebCenter. Według raportu Gartnera ADF i JDeveloper (24 August 2012 ID:G00234494) to najlepsze i najbardziej kompletne środowisko do tworzenia aplikacji Java EE i SOA.

Framework ADF umożliwia szybkie tworzenie profesjonalnie wyglądających i wydajnych, złożonych aplikacji biznesowych, ale „próg wejścia” w jego przypadku jest stosunkowo wysoki. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni rozumieć framework ADF, znać jego technologie składowe i ich role oraz posiadać praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie typowych aplikacji opartych na podstawowym stosie technologii ADF.

Czas: 24 godziny + opcjonalne 16 godzin warsztatów oraz przygotowanie do certyfikowanych egzaminów.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość SQL, podstawowa znajomość języka Java oraz zasad programowania.

Dla kogo: Warsztaty skierowane są do programistów tworzących aplikacje korporacyjne w języku Java, w tym w szczególności korzystających z różnych produktów firmy Oracle.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                             pdf-file-format-symbol  Zakres tematyczny pdf              

1) Zrozumienie architektury i podstawowych idei frameworka Oracle ADF oraz roli jego technologii składowych
2) Umiejętność tworzenia wielowarstwowych aplikacji internetowych w środowisku Oracle JDeveloper, opartych na frameworku Oracle ADF
3) Umiejętność implementacji logiki biznesowej obsługującej relacyjną bazę danych w technologii ADF Business Components
4) Umiejętność projektowania internetowego interfejsu użytkownika aplikacji z wykorzystaniem biblioteki ADF Faces (z uwzględnieniem wsparcia dla urządzeń mobilnych)
5) Umiejętność modelowania nawigacji między stronami aplikacji i procesów realizowanych przez aplikację w oparciu o ADF Task Flows
6) Zagadnienia zaawansowane:
a. implementacja programowej logiki biznesowej aplikacji ADF w języku Java
b. wywoływanie kodu PL/SQL w bazie danych
c. strojenie aplikacji ADF
d. zarządzanie transakcjami i współbieżnością
e. uwierzytelnianie i autoryzacja
f. dostosowywanie wyglądu aplikacji poprzez skórki ADF Faces

W przypadku zainteresowania warsztatami, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl