Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

 

Opis: Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników z edytorem Visual Basic i podstawowymi konstrukcjami wykorzystywanymi przy budowaniu kodu VB. Dodatkowo, kurs ma pokazać jednakowe elementy środowiska VB dla wszystkich aplikacji pakietu Office.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętność poruszania się w programie Microsoft Access.

Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla wszystkich którzy pragną tworzyć bazy danych w środowisku Microsoft Access.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                                 

Moduł: Elementarne konstrukcje języka Basic (VBA01)
1)Budowa edytora Visual Basic
2)Podstawowe elementy języka
a.Zmienne, stałe, typy danych
b.Instrukcje przypisania
c.Użycie wbudowanych pól dialogowych
d.Funkcje wbudowane w przykładach (obliczenia, przekształcenia tekstowe)
3)Sterowanie przebiegiem programu, podejmowanie decyzji
a.Instrukcja If
b.Instrukcja Select Case
4)Powtarzanie czynności, pętle
a.Liczone
b.Logiczne
c.Wczesne opuszczanie pętli
d.Zagnieżdżenie pętli
5)Wykorzystanie tablic
a.Deklaracja, tablice statyczne i dynamiczne
b.Tablice i pętle
c.Błędy w tablicach
d.Przykłady wykorzystania
i)Wyszukiwanie wartości
ii)Sortowanie
6)Operacje dyskowe
a.Tworzenie pliku sekwencyjnego
b.Operacje: zapis, odczyt

Moduł: Błędy w programach (VBA02)
1)Rodzaje błędów
2)Tryb przerwania, analiza kodu
3)Obsługa błędów wykonania
4)Tabela kodów błędów

Moduł: Podstawowe zastosowania Visual Basic w MS Access (VBAAC01)
1)Budowanie makr
a.Wykorzystanie w formularzach i raportach
b.Konwersja do postaci kodu VB
c.„Dynamiczne” makra, dostosowanie kodu do własnych potrzeb

Moduł: Zdarzenia (VBAAC02)
1)Pojęcie i specyfika programowania zdarzeniowego
a.Programowanie zdarzeń formantów formularzy
b.Zdarzenia raportów
c.Przykłady wykorzystania
Moduł: Funkcje użytkownika (VBAAC03)
1)Wykorzystanie własnych funkcji na poziomie kwerend, formularzy i raportów
a.Przykłady specyficznego przetwarzania danych
b.Funkcje do kontroli niestandardowych typów danych

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl