Cena600 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków korzystają z obszernych zbiorów danych. Konieczność wyszukiwania oraz przechowywania dużych zbiorów informacji wymaga zastosowania wyspecjalizowanych programów takich jak Microsoft Office Access, które gwarantują efektywny, bezpieczny i łatwy dostęp do zgromadzonych danych. Podczas kursu każdy z uczestników pozna zasady tworzenia baz danych i dostosowania ich do wymagań użytkowników końcowych

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Ukończony kurs Microsoft Office Access – Użytkowanie baz danych.

Dla kogo: Kurs ten jest przydatny dla osób pracujących w działach: handlowym, marketingu, logistycznym. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przetwarzania, analizy obszernych zbiorów danych umiejętność użytkowania oraz projektowania baz danych dla własnego, jak i współpracowników użytku, przyniesie wymierne korzyści.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002

Moduł: Projektowanie bazy danych (MSAC06)
1)Etapy projektowania bazy danych
a.Określenie wymaganych informacji
b.Zdefiniowanie typów danych
c.Ustalenie zależności pomiędzy potrzebnymi informacjami
2)Normalizacja baz danych
3)Relacje
a.Jeden-do-wielu
b.Jeden-do-jeden
c.Wiele-do-wielu. Tabela pośrednicząca

Moduł: Tabele – Szczegóły (MSAC07)
1)Typy danych
2)Formaty niestandardowe
3)Niestandardowe maski wprowadzania
4)Wartość domyślna pola
5)Sprawdzanie poprawności danych na poziomie pola i rekordu
6)Odnośniki – pola kombi

Moduł: Kwerendy wybierające – szczegóły (MSAC08)
1)Sprzężenia
a.Wewnętrzne
b.Zewnętrzne – lewostronne i prawostronne
2)Daty w kwerendach
a.Wykorzystanie daty jako kryterium
b.Funkcje wykonujące operacje na danych typu data
c.Data jako parametr w kwerendzie
3)Zastosowanie wbudowanych funkcji programu Microsoft Access do formułowania kryteriów oraz tworzenia pól obliczeniowych
4)Grupowanie danych
5)Znajdowanie „górnych” wartości
6)Właściwości kwerendy

Moduł: Tworzenie oraz zastosowanie kwerend funkcjonalnych (MSAC9)
1)Kwerendy modyfikujące zawartość bazy danych
a.Kwerenda usuwająca
b.Kwerenda dołączająca
c.Kwerenda aktualizująca
2)Kwerendy służące do tworzenia zestawień na podstawie informacji zapisanych w bazie – Kwerenda tworząca tabele

Moduł: Formularze (MSAC10)
1)Tworzenie formularzy za pomocą kreatora oraz narzędzia Autoformularz
2)Modyfikacja projektu formularza
3)Rodzaje formatów – związany, niezwiązany, obliczeniowy
4)Edycja formantów
5)Właściwości i zastosowanie wybranych formantów
a.Pole tekstowe
b.Pole kombi i pole listy
c.Pola wyboru i przyciski opcji
d.Ramki
6)Tworzenie formularza w widoku projektu
7)Podformularze

Moduł: Raporty (MSAC11)
1)Właściwości strony raportu
2)Właściwości formantów
3)Grupowanie danych
4)Wykorzystanie wyrażeń do rozbudowy treści w raportach
5)Wykresy

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl