Cena600 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków korzystają z obszernych zbiorów danych. Konieczność wyszukiwania oraz przechowywania dużych zbiorów informacji wymaga zastosowania wyspecjalizowanych programów takich jak Microsoft Office Access, które gwarantują efektywny, bezpieczny i łatwy dostęp do zgromadzonych danych.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows.

Dla kogo: Kurs ten jest przydatny dla osób pracujących w działach: handlowym, marketingu, logistycznym. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przetwarzania, analizy obszernych zbiorów danych umiejętność użytkowania oraz projektowania prostych baz danych przyniesie wymierne korzyści.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002

Moduł: Tabele – Podstawy (MSAC01)
1)Formatowanie
a.Czcionka
b.Szerokość kolumn
c.Wysokość wierszy
2)Ukrywanie kolumn
3)Blokowanie kolumn
4)Drukowanie tabeli
5)Projekt tabeli
a.Typy danych
b.Podstawowe formaty
c.Maska wprowadzania – kreator
d.Właściwości – Wymagane oraz Indeksowane
e.Definiowanie klucza podstawowego
6)Tworzenie tabeli – arkusz danych
7)Kreator tabel

Moduł: Kwerendy – podstawy (MSAC02)
1)Rodzaje kwerend – teoria
a.Wybierająca
b.Krzyżowa
c.Tworząca tabele
d.Aktualizująca
e.Dołączająca
f.Usuwająca
2)Filtr zaawansowany
3)Tworzenie kwerendy wybierającej
a.Wybieranie określonych informacji z tabeli
b.Sortowanie danych w kwerendzie
c.Grupowanie danych
d.Pola obliczeniowe
e.Parametry kwerendy
f.Zestawianie danych z kilku tabel
4)Tworzenie kwerendy krzyżowej

Moduł: Relacje (MSAC03)
1)Pojęcie relacji
a.Tabela nadrzędna i podrzędna
b.Klucz podstawowy
c.Klucz obcy
2)Tworzenie relacji
a.Wykorzystanie widoku relacje
b.Kreator tabeli
c.Więzy integralności

Moduł: Importowanie i eksportowanie danych (MSAC04)
1)Pobieranie danych z plików innych formatów
a.Pliki programu Excel
b.Pliki tekstowe
2)Tworzenie nowej tabeli na podstawie importowanych danych
3)Dołączanie danych do istniejącej tabeli
4)Importowanie danych oraz obiektów z innych baz danych programu Access
5)Eksportowanie zawartości tabel do plików tekstowych oraz skoroszytów Excela
6)Eksportowanie wyników działania kwerendy do plików tekstowych oraz skoroszytów Excela

Moduł: Przygotowanie prostych raportów (MSAC05)
1)Tworzenie raportu za pomocą kreatora
a.Tabelaryczny
b.Kolumnowy
c.Etykiety pocztowe
2)Edycja raportu
a.Strona raportu
b.Sekcje: Nagłówek raportu, Nagłówek strony, Szczegóły
c.Formatowanie pól

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl