Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Celem kursu jest zapoznanie uczestników w możliwościami wykorzystania języka VB w Microsoft Access. Uczy korzystania z modelu obiektowego Microsoft Access, właściwości i metod oraz zasad programowania.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Uczestnicy kursu powinni posiadać swobodę poruszania się w programie Microsoft Access oraz znać składnie języka Visual Basic. Kurs bazuje na podstawowych informacjach zawartych w pierwszej części kursu lub analogicznym poziomie wiedzy.

Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną zautomatyzować pracę oraz budować aplikacje bazodanowe w środowisku Microsoft Access szczególnie takie, o zasięgu publicznym. Kurs specjalnie dedykowany jest osobom, kierującym zespołami pracowników gromadzących i przetwarzających duże zbiory danych.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002

Moduł: Programowanie obiektów MS Access (VBAAC04)
1)Oprogramowanie formularzy
a.Formant Kalendarz, wykorzystanie, oprogramowanie
b.Mechanizmy kontroli poprawności wprowadzanych danych
2)Zapoznanie z hierarchią obiektów Accessa (właściwości, metody, zdarzenia)
c.Poruszanie się po kolekcji obiektów

Moduł: Budowanie własnych narzędzi w bazie danych (VBAAC05)
1)Podstawy SQL
2)Dynamiczne wyrażenie SQL do filtrowania przez formularz
3)Dynamiczne wyrażenie SQL jako źródło danych wykresów
4)Dopisywanie do list rozwijalnych

Moduł: Manipulowanie danymi (VBAAC06)
1)Manipulowanie bazami danych przy użyciu ADO
a.Tworzenie tabel i ustawianie własności pól
b.Uruchamianie kwerend
2)Kwerendy z parametrami (pobieranie wartości)
c.Otwieranie i zamykanie różnego typu obiektów Recordset
d.Praca z rekordami
e.Filtrowanie
f.Zmiana wartości pól
g.Tworzenie obiektu Recordset w oparciu o formularz
3)Manipulowanie bazami danych przy użyciu DAO
a.Tworzenie tabel i ustawianie własności pól
b.Tworzenie i uruchamianie kwerend
4)Kwerendy z parametrami (pobieranie wartości z formularza)
c.Otwieranie i zamykanie różnego typu obiektów Recordset
d.Praca z rekordami
e.Filtrowanie
f.Zmiana wartości pól
g.Tworzenie obiektu Recordset w oparciu o formularz
4)Obsługa transakcji

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl