Cena2500 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Warsztaty z zakresu Agile Project Management oparte są o metodykę DSDM® Atern®. Reprezentuje ona jedno z najstarszych (1995 rok) usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę Agile Project Management. Zajęcia przygotowują uczestników do prowadzenia projektu z wykorzystaniem Agile PM.

Czas: 16 godzin

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób, które:
1) wdrożyły lub planują wdrożyć APM w swojej organizacji;
2) prowadzą projekty lub zespoły projektowe;
3) chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki Agile Project Management ponad poziom podstawowy.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                              pdf-file-format-symbol Zakres tematyczny pdf                    
1) Powtórzenie podstawowych zagadnień – dotyczących konstrukcji metodyki Agile Project Management, w tym omówienie filozofii i pryncypiów, Zapoznanie ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia.
2) Cykl życia projektu Agile i produkty – środowisko zarządcze projektu APM. Przegląd typowych faz projektu APM oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w APM. Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w APM. Koncepcja okienek czasowych (timebox) i iteracji.
3) Ludzie i role w projekcie Agile – struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile.