Cena1440 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Warsztaty dostarczają wiedzy oraz praktycznych umiejętności, związanych z nowościami w Microsoft SQL Server 2016. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznej konfiguracji na środowisku wirtualnym.

Czas: 24 godziny.

Wymagania wstępne:
• Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu bazami danych z SQL Server 2012 lub 2014.
• Podstawowa wiedza z zakresu systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 oraz jego kluczowych funkcji.
• Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Dla kogo: Warsztaty dla administratorów, projektantów, programistów oraz osób zainteresowanych nowościami w SQL Server 2016.

teacher-pointing-blackboardSylwetka trenera

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                              pdf-file-format-symbol Zakres tematyczny pdf
1. Wprowadzenie do SQL Server 2016 SP1
a. Przegląd cech systemu SQL Server 2016
b. Edycje i komponenty SQL Server 2016
c. Instalacja SQL Server 2016
d. Ulepszenia SQL Server Management Studio

2. Co nowego w wydajności SQL Server 2016
a. Indeksy kolumnowe dla analityki operacyjnej
b. Rozszerzenia dla konstrukcji pamięciowych
c. Wykorzystanie magazynu zapytań (Query Data Store)
d. Tabele tymczasowe

3. Co nowego w bezpieczeństwie?
a. Używanie Always Encrypted
b. Zabezpieczenia na poziomie wiersza
c. Dynamiczne maskowanie danych

4. Co nowego w dostępności i skalowalności SQL Server?
a. Rozszerzenia w AlwaysOn Availability Groups
b. Rozszerzenia In-Memory OLTP
c. Nowe cechy cache danych
d. Wykorzystanie systemu Windows Server 2016

5. Co nowego w dostępie do danych SQL Server?
a. PolyBase
b. Ulepszenia w Integration Services

6. Co nowego dla SQL Server w chmurze
a. Stretch Database
b. Ulepszone Backups to Azure
c. Wstęp do SQL Server 2016 Hybrid Cloud
d. Co nowego w SQL Server Azure Database