Cena350 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę z programem Microsoft Excel. Podczas zajęć każdy z uczestników pozna podstawową funkcjonalność programu Microsoft Excel. Nauczy się w prawidłowy i szybki sposób poruszać w obszarze skoroszytu oraz w efektywny sposób wprowadzać i edytować dane. W zakresie szkolenia znajdują się tematy związane z formatowaniem danych oraz obliczeniami za pomocą formuł i funkcji.

Czas trwania: 8 godzin

Wymagania wstępne: Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows.

Dla kogo: Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, marketingu, administracji logistyki.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                 

Moduł: Podstawy (MSEX01)
1)Podstawowe pojęcia i czynności
a.Uruchamianie programu
b.Skoroszyt, Arkusz, Komórka – definicja terminów
c.Plik, folder – definicja terminów
d.Korzystanie z menu oraz pasków narzędzi
e.Okna – minimalizowanie, maksymalizowanie, nawigacja.
f.Zapisywanie zmian. Różnice między poleceniem Zapisz, a Zapisz jako…
g.Zamykanie i otwieranie Pliku
h.Kończenie pracy
2)Dane
a.Metody poruszania się w obszarze arkusza za pomocą myszy i klawiatury
b.Wprowadzanie, modyfikowanie i usuwanie danych w komórkach.
c.Zaznaczanie informacji z wykorzystaniem myszy i klawiatury
d.Kopiowanie i przenoszenie informacji
3)Kolumny oraz wiersze
a.Zmiana szerokości kolumny
b.Zmiana wysokości wiersza
c.Dodawanie oraz usuwanie kolumn i wierszy
d.Ukrywanie oraz pokazywanie kolumn i wierszy
e.Wstawianie komórek
4)Arkusze
a.Dodawanie i usuwanie arkuszy
b.Zmiana nazwy
c.Przenoszenie i kopiowanie arkuszy
5)Drukowanie
Moduł: Formatowanie (MSEX02)
1)Typy informacji wprowadzanych do komórek
a.Tekst i Liczby
b.Formaty liczb
c.Praca z wartościami procentowymi
d.Daty w Excelu
2)Tworzenie i modyfikacja wyglądu tabel
a.Obramowanie
b.Wypełnianie kolorem komórek
c.Formatowanie tekstu
d.Autoformatowanie
e.Kopiowanie formatowania
Moduł: Formuły i funkcje. Tworzenie, Modyfikacja (MSEX03)
1)Tworzenie prostych formuł
a.Wartości stałe
b.Odwołania
c.Operatory
2)Modyfikacje formuł
3)Funkcje:
a.Pojęcie argumentu funkcji
b.Kreator funkcji
c.Podstawowe funkcje: Suma, Średnia, Licznik, Minimum, Maksimum
d.Kopiowanie i przenoszenie funkcji i formuł
e.Odwołania względne i bezwzględne

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl