Cena350 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy baz danych, tworzą zestawienia danych, raporty oraz narzędzia ułatwiające prezentację zbiorów danych. Dzięki tej wiedzy praca będzie szybsza, łatwiejsza, a wyniki prezentowane w dynamiczny i profesjonalny sposób.

Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Microsoft Office Excel – Średniozaawansowany lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo: Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, administracji logistyki.

Czas trwania: 8 godzin

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002

1)Import danych z:
a.innego pliku MS Excel
b.plików tekstowych (CSV)
c.plików XML
d.MS Access
2)Budowanie tabeli przestawnej
a.Źródła danych tabeli przestawnej – baza danych
b.Tabela na podstawie Tabeli danych (dynamiczne zakresy)
3)Przetwarzanie tabeli przestawnej
a.Modyfikacja źródeł ręczna/automatyczna
b.Opcje odświeżania
c.Przenoszenie tabel przestawnych, kopiowanie wyników
d.Układ klasyczny tabeli przestawnej
e.Sortowanie
f.Filtrowanie i Fragmentatory
g.Wyświetlanie komórek pustych oraz błędnych
h.Strony filtru raportu
4)Prezentacja danych
a.Wbudowane formaty oraz tworzenie własnych
b.Opcje układu tabeli przestawnej
c.Formatowanie Warunkowe
d.Wykresy przebiegu w czasie
e.Wykresy przestawne
5)Funkcje i formuły w tabelach przestawnych
a.Wbudowane funkcje bazodanowe
b.Pola, elementy i zestawy
c.Funkcje zagnieżdżone w tabelach przestawnych
d.Grupowanie danych
e.Pobieranie danych z tabel przestawnych (WEŹDANETABELI)
f.Wyłączenie funkcji WEŹDANETABELI
6)Zaawansowane narzędzia
a.Tabela na podstawie zakresów konsolidacji
b.Makra w tabelach przestawnych
7)Dodatek – Analiza symulacji
a.Scenariusze
b.Szukaj Wyniku
c.Solver

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl