Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników w możliwościami wykorzystania języka VB w Microsoft Excel. Uczy korzystania z modelu obiektowego Microsoft Excel, właściwości i metod oraz zasad programowania.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Uczestnicy kursu powinni posiadać swobodę poruszania się w programie Microsoft Excel oraz znać składnie języka Visual Basic. Kurs bazuje na podstawowych informacjach zawartych w pierwszej części kursu lub analogicznym poziomie wiedzy.

Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną zautomatyzować pracę oraz budować aplikacje w środowisku Microsoft Excel, szczególnie zaś dla osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                                

Moduł: Programowanie obiektów MS Excel (VBAEX02)
1)Zapoznanie z hierarchią obiektów Excela
a.Zmienne obiektowe
b.Korzystanie z kolekcji obiektów
2)Właściwości, metody, zdarzenia
c.Obiekt aplikacja
d.Obiekt zeszyt
e.Obiekt arkusz
f.Obiekt komórkami
g.Aktywny obiekt
h.Ciągły obszar
i.Zaznaczenie
3)Praca z obiektami
a.Przykłady wykorzystania obiektów przy programowaniu aplikacji
b.Programowanie wykresów

Moduł: Okna dialogowe, programowanie zdarzeń (VBAEX03)
1)Omówienie dostępnych formantów
a.Formant Kalendarz, wykorzystanie, oprogramowanie
2)Oprogramowanie zdarzeń
3)Łączenie formularzy z danymi w arkuszu
4)Funkcje kontroli poprawności wprowadzanych danych

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl