Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników w możliwościami wykorzystania języka VB w Microsoft Office Excel. Uczy korzystania z modelu obiektowego Microsoft Office Excel, właściwości i metod oraz zasad programowania.

Czas: 16 godzin.

Wymagania wstępne: Uczestnicy kursu powinni posiadać swobodę poruszania się w programie Microsoft Office Excel oraz znać składnie języka Visual Basic. Kurs bazuje na podstawowych informacjach zawartych w pierwszej części kursu lub analogicznym poziomie wiedzy.

Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną zautomatyzować pracę oraz budować aplikacje w środowisku Microsoft Office Excel, szczególnie zaś dla osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                                

Moduł: Programowanie obiektów Microsoft Office Excel (VBAEX02)
1) Zapoznanie z hierarchią obiektów Excela
a. Zmienne obiektowe
b. Korzystanie z kolekcji obiektów
2) Właściwości, metody, zdarzenia
c. Obiekt aplikacja
d. Obiekt zeszyt
e. Obiekt arkusz
f. Obiekt komórkami
g. Aktywny obiekt
h. Ciągły obszar
i. Zaznaczenie
3) Praca z obiektami
a. Przykłady wykorzystania obiektów przy programowaniu aplikacji
b. Programowanie wykresów

Moduł: Okna dialogowe, programowanie zdarzeń (VBAEX03)
1) Omówienie dostępnych formantów
a. Formant Kalendarz, wykorzystanie, oprogramowanie
2) Oprogramowanie zdarzeń
3) Łączenie formularzy z danymi w arkuszu
4) Funkcje kontroli poprawności wprowadzanych danych

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl