Cena600 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs jest przeznaczony dla osób, które przygotowują obszerne zestawie lub analizy danych w programie Microsoft Office Excel. Zagadnienia poznane w czasie kursu pozwolą na optymalizację pracy z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi baz danych oraz analizy danych. Położony jest także nacisk na wykorzystanie funkcji włącznie z metodą zagnieżdżania.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo: Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, marketingu, administracji logistyki.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                                 

Moduł: Zaawansowane narzędzia baz danych (MSEX05)
1)Filtr zaawansowany
2)Sumy pośrednie
3)Tabele przestawne
a.Tworzenie
b.Modyfikacja właściwości pól
c.Udział procentowy
4)Fragmentator
5)Wykresy przebiegu w czasie
a.Liniowy
b.Kolumnowy
c.Zysk/Strata
6)Konsolidacja danych
7)Tabela dwóch zmiennych
8)Grupowanie i tworzenie konspektów

Moduł: Zastosowania funkcji (MSEX06)
1)Logiczne
a.JEŻELI
b.LUB
c.ORAZ
d.JEŻELI.BŁĄD
2)Matematyczne
a.Zaokrąglanie liczb
b.SUMA.JEŻELI
c.LOS
d.MOD
e.RZYMSKIE
3)Statystyczne
a.ILE.LICZB; ILE.NIEPUSTYCH
b.LICZ.JEŻELI; LICZ.PUSTE
c.MAX; MIN
d.ŚREDNIA
e.WYST.NAJCZĘŚCIEJ
4)Wyszukiwania i adresu
a.WYSZUKAJ.PIONOWO; WYSZUKAJ.POZIOMO
b.WYBIERZ
c.NR.KOLUMNY
5)Bazy danych
a.BD.ILE.REKORDÓW; BD.ILEREKORDÓW.A
b.BD.MAX; BD.MIN;
c.BD.SUMA; BD.ŚREDNIA
6)Tekstowe
a.LEWY; PRAWY; FRAGMENT.TEKSTU
b.ZŁĄCZ.TEKSTY
c.OCZYŚĆ; USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
d.DŁ
e.LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY
f.ZNAJDŹ
7)Informacyjne
a.CZY.BŁĄD; BRAK
b.CZY.LICZBA; CZY.TEKST; CZY.PUSTA
c.INFO
8)Finansowe
a.PMT
b.FV
c.IPMT
9)Daty i czasu
a.DZIŚ, TERAZ
b.NETWORKDAYS (DNI.ROBOCZE)
10)Zagnieżdżanie funkcji

Moduł: Narzędzia (MSEX07)
1)Scenariusze
2)Szukaj wyniku
3)Solver
4)Śledzenie zmian
5)Ochrona
a.Ochrona arkusza
b.Ochrona skoroszytu
c.Ochrona dostępu do pliku
6)Tablicowanie wzorów
7)Solver
8)Histogram

Moduł: Wykresy (MSEX08)
1)Dostosowywanie wykresu
a.Zmiana danych źródłowych.
b.Modyfikacja skali
c.Zmiana typu wykresu dla pojedynczej serii danych.
2)Wykresy trójwymiarowe
3)Tworzenie wykresu na podstawie kilku zakresów

Moduł: Makropolecenia (MSEX10)
1)Nagrywanie makropoleceń
2)Tworzenie ikon do uruchamiania makropolecenia

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl