Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs przeznaczony jest dla osób, które analizują i/lub modelują problemy w Microsoft Office Excel. W pierwszej części kursu importowane są dane z różnych źródeł (pliki tekstowe, inne pliki Microsoft Office Excel, serwer SQL), a następnie analizowane przy użyciu funkcji statystycznych oraz tabel przestawnych. W drugiej części kursu rozwiązywane są problemy typu Co-Jeśli.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo: Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, administracji oraz logistyki.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                           

Moduł: Zastosowania w analizie (MSEX11)

1) Importowanie danych zewnętrznych
a. Import danych lokalnych
b. Import danych ze źródeł zewnętrznych
c. Powiązania
d. Konsolidacja

2) Sumy pośrednie

3) Tabele przestawne
a. Tworzenie
b. Dostosowywanie
c. Analizowanie danych

4) Zaawansowane funkcje finansowe
a. Amortyzacja: DB, DDB
b. Funkcje: FV, IMPT, IRR, ISPMT, MIRR, NPER, NPV, PMT, PPMT, PV, RATE, SLN, SYD, VDB
c. Funkcje analityczne i pomocnicze

5) Makropolecenia
a. Tworzenie
b. Zastosowania
c. Modyfikacja

6) Funkcje użytkownika
a. Podstawy VBA
b. Edytor VBA
c. Składnia VBA
d. Tworzenie i wykorzystanie własnych funkcji
e. Automatyzacja obliczeń

7) Solver – zaawansowane narzędzie optymalizacyjne

8) Modelowanie wielowariantowe – Scenariusze

9) Ochrona arkusza i skoroszytu

10) Automatyzacja arkusza
a. Kontrolki: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, pola tekstowe

11) Wizualizacja danych
a. Tworzenie wykresów
b. Wykresy wieloseryjne

12) Bazy danych i korespondencja seryjna w Microsoft Office Word
a. Pojęcia dokumentu głównego i bazy
b. Rodzaje korespondencji seryjnej
c. Zastosowania

13) Formaty danych i ich wykorzystanie

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl