Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs przeznaczony jest dla osób, które analizują i/lub modelują problemy w Microsoft Excel. W pierwszej części kursu importowane są dane z różnych źródeł (pliki tekstowe, inne pliki Microsoft Excel, serwer SQL), a następnie analizowane przy użyciu funkcji statystycznych oraz tabel przestawnych. W drugiej części kursu rozwiązywane są problemy typu Co-Jeśli.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo: Osoby z działu księgowego, finansowego, handlowego, administracji logistyki.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                           

Moduł: Zastosowania w analizie (MSEX11)
1)Importowanie danych zewnętrznych
a.Import danych lokalnych
b.Import danych ze źródeł zewnętrznych
c.Powiązania
d.Konsolidacja
2)Sumy pośrednie
3)Tabele przestawne
a.Tworzenie
b.Dostosowywanie
c.Analizowanie danych
4)Zaawansowane funkcje finansowe
a.Amortyzacja: DB, DDB,
b.Funkcje: FV, IMPT, IRR, ISPMT, MIRR, NPER, NPV, PMT, PPMT, PV, RATE, SLN, SYD, VDB
c.Funkcje analityczne i pomocnicze
5)Makropolecenia
a.Tworzenie
b.Zastosowania
c.Modyfikacja
6)Funkcje użytkownika
a.Podstawy VBA
b.Edytor VBA
c.Składnia VBA
d.Tworzenie i wykorzystanie własnych funkcji
e.Automatyzacja obliczeń
7)Solver – zaawansowane narzędzie optymalizacyjne
8)Modelowanie wielowariantowe – Scenariusze
9)Ochrona arkusza i skoroszytu
10)Automatyzacja arkusza
a.Kontrolki: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, pola tekstowe
11)Wizualizacja danych
a.Tworzenie wykresów
b.Wykresy wieloseryjne
12)Bazy danych i korespondencja seryjna w Microsoft Office Word
a.Pojęcia dokumentu głównego i bazy
b.Rodzaje korespondencji seryjnej
c.Zastosowania
13)Formaty danych i ich wykorzystanie

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl