Cena2400 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Oracle Data Integrator (ODI) jest narzędziem z pakietu Oracle Data Integration Suite służącym do integracji danych takich jak IBM DB2, MySQL, Microsoft SQL Server, Teradata, Oracle Database oraz aplikacji ERP firmy Oracle i innych producentów. Również plików, serwisów, potoków danych itd. ODI ma kilka wyjątkowych cech z których najistotniejsze to:
– Architektura E-LT
– Moduły wiedzy z językiem Jython i API ODI
– Konteksty
– Integracja z SOA
ODI wykorzystuje tzw. „architekturę nowej generacji”, zwaną E-LT. Jest ona prosta, jednakże zarazem na tyle elastyczna, by nie ograniczać w żaden sposób architekta rozwiązań IT, analityków i programistów w ich pracy. W dużym skrócie opiera się na ekstrakcji (Extract) i załadowaniu danych (Load) do systemów, gdzie będzie odbywała się transformacja (Transform). Wsparte jest to wykorzystaniem instancji zwanych Agentami, które wykonują w odpowiednim kontekście tzw. scenariusz, czyli odpowiedni, skompilowany kod programu, tworzony przez jeden z komponentów ODI, zwany Designer’em. Wiedza pozyskana w trakcie warsztatów: Filozofia i architektura Oracle Data Integrator. Instalacja, konfiguracja, administracja. Zasady tworzenie dokumentacji projektów integracji danych. Model logiczny i fizyczny integracji danych. Uprawnienia. Tworzenie, uruchamiania i monitorowanie procesów pobierania, transformacji i ładowania danych. Budowa modułów wiedzy.

Czas: 24 godziny.
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów informatycznych oraz zasilaniem i integracją danych.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do:
– zaawansowanych deweloperów Oracle;
– projektantów środowisk Oracle odpowiedzialnych budowę hurtowni danych oraz za pobieranie, transformacje i ładowania danych.

teacher-pointing-blackboardSylwetki trenerów

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                              pdf-file-format-symbol Zakres tematyczny pdf                        
1. Omówienie architektury Oracle Data Integrator.
2. Komponenty ODI:
–  Designer, Operator, Topology Manager i Security Manager. Designer;
–  Repozytorium i Metadata Nawigator oraz Lightweight Designer.
3. Instalacja i konfiguracja, tworzenie repozytorium.
4. Administracja, użytkownicy i uprawnienia.
5. Modelowanie procesów ładowania, transformacji i zasilania danymi.
6. Posługiwanie się kontekstami.
7. Moduły wiedzy – przegląd, tworzenie nowych i modyfikacja istniejących.
8. Sterowanie zdarzeniami i wiadomościami.
9. Wykonywanie procesów wraz z ich debugowaniem.
10. Monitorowanie procesów, analiza statystyk i błędów.
11. Dobór właściwej architektury przetwarzania danych. Agenci. Równoważenie obciążenia.
12. Przykładowe wdrożenie w oparciu kompletny scenariusz działań: budowanie procesów pobierania, transformacji i ładowania danych dla dwóch różnych źródeł danych (baza danych i pliki) oraz jednej bazy docelowej

W przypadku zainteresowania warsztatami, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl