Cena1800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmują pełną wiedzę na temat mechanizmów związanych z językiem programowanie PL/SQL, potrzebną do swobodnej implementacji logiki aplikacji, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz zarządzania bazą danych.

Czas: 24 godziny.

Wymagania:
• Podstawowe umiejętności w programowaniu dowolnym językiem strukturalnym lub obiektowym
• Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie szkolenia PRO1).

Dla kogo: Warsztaty dedykowane są programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z językiem PL/SQL, a potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych, automatyzacji procesów oraz przy budowaniu aplikacji.

Zawartość szkolenia:
• Wprowadzenie do języka PL/SQL, architektura rozwiązań opartych na tym języku, organizacja środowiska pracy.
• Tworzenie skryptów i składowanych jednostek programowych operujących na danych.
Uwagi: Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE.

teacher-pointing-blackboardSylwetka trenera

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                                pdf-file-format-symbolZakres tematyczny pdf
1) Wstęp do języka PL/SQL
a. Środowisko wykonawcze
b. Budowa i rodzaje bloków PL/SQL
c. Deklarowanie i używanie zmiennych
d. Instrukcje sterujące, podejmowanie decyzji, pętle

2) Polecenia SQL w PL/SQL
a. Polecenia DML
b. Polecenia DDL i dynamiczny SQL
c. Polecenia TCL i Transakcyjność
d. Polecenie SELECT

3) Procedury i funkcje
a. Tworzenie i usuwanie
b. Parametryzowanie
c. Przekazywanie parametrów poprzez wartość i referencje, NOCOPY

4) Obsługa błędów i wyjątków

5) Tworzenie i używanie kursorów
a. Rekordy
b. Kursory statyczne
c. Parametryzowanie kursorów
d. Kursory FOR UPDATE

6) Tablice asocjacyjne

7) Pakiety
a. Struktura pakietu: specyfikacja i ciało
b. Sekcja inicjalizacyjna i zmienne globalne, zarządzanie pamięcią, instancja pakietu
c. Hermetyzacja, przeciążanie programów, predeklaracja procedur

8) Wyzwalacze
a. Wyzwalacze DML
b. Wyzwalacze widokowe (INSTEAD OF)
c. Wyzwalacze systemowe
d. Nowe możliwości wyzwalaczy w Oracle 11g

9) Zarządzanie kodem i kompilatorem
a. Szyfrowanie kodu (dynamic obfuscation, wrap)
b. Zależności między obiektami