Cena1200 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami programowania w środowisku baz danych Oracle. Szczególny nacisk kładziemy na elastyczność i wydajność rozwiązań opartych o PL/SQL.

Czas: 16 godzin.

Wymagania:
• Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie szkolenia PRO1).
• Swobodne posługiwanie się w zakresie podstaw języka PL/SQL (preferowane ukończenie szkolenia PRO2).

Dla kogo: Szkolenie to jest uzupełnieniem i kontynuacją szkolenia „Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL I – warsztaty”, ale może być również przeznaczone dla praktyków, programistów PL/SQL, posiadających już doświadczenie w pracy z tym językiem, a pragnących usystematyzować swoją wiedzę i poznać zaawansowane mechanizmy oraz rozwiązania tworzone w tym języku.

Zawartość szkolenia:
• Obiekty, strumienie i złożone struktury danych.
• Zaawansowane rozwiązania oparte na języku PL/SQL.
Uwagi: Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                                pdf-file-format-symbolZakres tematyczny pdf
1) Złożone typy danych, kolekcje
a. Podtypy
b. Zmienne kursorowe i kursory dynamiczne
c. Tablice asocjacyjne, kolekcje
d. Operacje masowe, bulk, forall
e. Obsługa wyjątków w operacjach masowych

2) Obiektowość w bazie danych Oracle
a. Typy (klasy)
b. Metody obiektów
c. Kolekcje permanentne
d. Funkcje tablicowe
e. Funkcje strumieniowe
f. Tworzenie własnych funkcji agregujących

3) Wywoływanie funkcji w SQL, ograniczenia, poziomy czystości, determinizm

4) Organizacja jednostek programowych PL/SQL
a. Uprawnienia w PL/SQL
b. Kontekst nazw

5) Gotowe rozwiązania
a. Tworzenie kontekstu aplikacji
b. Mechanizm Wirtualna Prywatna Baza Danych (VPD)
c. Obsługa LOBów
d. Profilowanie kodu
e. Śledzenie kodu

6) Wydajność kodu PL/SQL
a. Bindowanie zmiennych w poleceniach SQL a rozkład statystyczny wartości
b. Współdzielenie kursorów
c. Cel optymalizacji zapytań
d. Wtapianie krótkich procedur na etapie kompilacji
e. Buforowanie wyników funkcji i zapytań