Cena1800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Po uzyskaniu możliwości komercyjnego wsparcia dzięki firmie Zend Technologies, PHP stał się podstawowym językiem budowy serwisów www. Wraz z serwerem aplikacji Apatche oraz darmową bazą danych, Oracle Express stanowi kompletne i stosunkowo proste do opanowania i zarządzania środowisko do budowy aplikacji internetowych. Warsztaty odbywają się na serwerze www z bazą danych Oracle Express Edition, Apache 2.0, PHP 5.1.2.

Czas: 24 godziny.

Wymagania wstępne: Bardzo dobra znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux. Podstawowa znajomość SQL, administrowania serwerami oraz zasad programowania.

Dla kogo: Warsztaty skierowane są do programistów oraz twórców serwisów i aplikacji internetowych o zaawansowanej funkcjonalności.

teacher-pointing-blackboardSylwetki trenerów

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                              pdf-file-format-symbol Zakres tematyczny pdf                                

1) Wstęp
a. Architektura serwera www, oparta o bazę danych Oracle, serwer aplikacji Apache, HTML i PHP
b. Instalowanie i konfigurowanie serwera www
c. Podział aplikacji na warstwy
d. Podstawowy tworzenia stron www

2) Język PHP
a. Składnia PHP
b. Jednostki leksykalne
c. Typy danych, operatory, zakres zmiennych
d. Tablice
e. Funkcje
f. Obiekty
g. Struktury, sterujące działaniem programu
h. Obsługa błędów i wyjątków
i. Komunikacja z plikami danych
j. Budowa i obsługa formularzy
k. Uprawnienia i uwierzytelnianie
l. Obsługa sesji i ciasteczek

3) Zasady budowy stron WWW
a. Podstawowy kompozycji stron
b. Podstawy języka HTML
c. Kaskadowe arkusze stylów CSS
d. Optymalizacja stron pod względem wydajności

4) Wprowadzenie do administrowania bazą danych Oracle
a. Podstawowa wiedza o budowie bazy danych: pliki, instancja
b. Podstawowa wiedza o użytkownikach, hasłach, kontach i uprawnieniach
c. Obiekty bazy danych: tabele, widoki, funkcje, procedury wbudowane, sekwencje, typy danych
d. Podnoszenie i kładzenie bazy danych
e. Podstawy backupu zimnego bazy danych

5) Wprowadzenie do języka SQL i PL/SQL
a. Podstawy języka DDL służącego to zarządzania strukturami danych: tabele, widoki, procedury wbudowane, sekwencje, typy danych
b. Dynamiczny SQL do pobierania danych
c. Podstawy języka DML do zarządzania informacją

W przypadku zainteresowania warsztatami, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl