Cena1800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Celem warsztatów jest zdobycie praktycznej umiejętności na poziomie zaawansowanym posługiwania się oprogramowaniem Oracle Business Intelligence (poprzednio Siebel Analytics), który jest doskonałym środowiskiem do analizy danych relacyjnych i wielowymiarowych.

Czas: 24 godziny.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień stosowanych w relacyjnych bazach danych i podstawy wielowymiarowego modelownia danych. Podstawy języka SQL.

Dla kogo: Warsztaty skierowane są do analityków, przetwarzających dane zgromadzone w bazie danych Oracle oraz deweloperów, wspierających pracę analityków danych.

teacher-pointing-blackboardSylwetki trenerów

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                           pdf-file-format-symbol Zakres tematyczny pdf                   

1) Wprowadzenie do teorii relacyjnych baz danych
2) Wprowadzenie do wielowymiarowej reprezentacji danych, tak zwany OLAP
3) Struktury relacyjne: pola, krotki, tabele, referencje
4) Struktury wielowymiarowe: fakty, wymiary, hierarchie
5) Modelowanie danych relacyjnych i wielowymiarowych
6) Modelowanie procesów ETL
7) Prezentacja środowiska Oracle BI
a. Oracle BI Server
b. Oracle BI Administrator
c. Oracle BI Answers
d. Oracle BI Interactive Dashboards
e. Oracle BI Publisher
8) Krótka prezentacja
a. Oracle Warehouse Builder
b. Oracle Data Integrator
9) Instalacja i konfiguracja środowiska Oracle BI
10) Budowa fizycznego modelu danych
11) Budowanie i mapowanie biznesowego modelu danych
12) Budowa warstwy prezentacji danych
13) Obiekty biznesowego modelu danych: tabele, agregaty, fakty, wymiary, hierarchie, serie danych
14) Kreatory Oracle BI Administrator
15) Zarządzanie repozytoriami i uprawnienia
16) Zarządzanie aktualizacją danych i cache
17) Tworzenie zapytań
18) Tworzenie, modyfikacja i zarządzanie Interactive Dashboards
19) Zarządzanie alertami
20) Użycie Oracle BI Publisher
21) Najlepsze praktyki

Kompletny, prosty projekt hurtowni danych
1) Analiza i projekt wdrożenia Oracle Business Intelligence
2) Projekt hurtowni danych i innych składnic danych
3) Wykonanie mapowania wskazanych źródeł danych, projekt i wykonanie procesów ładowania danych w Oracle Warehouse Builder oraz – o ile to konieczne – w Oracle Data Integrator
4) Projekt i wykonanie modelu fizycznego, logicznego oraz warstwy prezentacji w Oracle Business Intelligence Administrator
5) Budowa i udostępnienie raportów w Oracle BI Interactive Dashboards oraz Oracle Business Intelligence Publisher

W przypadku zainteresowania warsztatami, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl