Cena350 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis kursu: Podczas kursu każdy z uczestników pozna narzędzia i nabierze umiejętności, które pozwolą mu organizować i współużytkować informacje na komputerze oraz komunikować się z innymi osobami przy użyciu programu Microsoft Outlook.

Czas: 8 godzin

Wymagania wstępne: Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows.

Dla kogo: Kurs jest skierowany do osób odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie biura, zorganizowanie współpracy, spotkań oraz zarządzanie pocztą elektroniczną i kontaktami.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002         

 

Moduł: Środowisko programu Outlook

 • Informacje wstępne
 • Elementy okna programu Outlook
 • Lista Folderów

Moduł: Zarządzanie pocztą elektroniczną

 • Wprowadzenie
  1. Pojęcia i terminy dotyczące usługi poczty elektronicznej
  2. Omówienie części składowych listu elektronicznego
 • Organizowanie otrzymywanych i wysyłanych wiadomości
  1. Konfiguracja konta e-mail
  2. Skrzynka odbiorcza
  3. Skrzynka nadawcza
  4. Dodawanie własnych folderów
  5. Flagi i kategoryzowanie wiadomości
 • Przygotowywanie i redagowanie wiadomości
  1. Ustalenie odbiorców
  2. Redagowanie wiadomości
  3. Rodzaje i priorytety wiadomości
  4. Opcje wiadomości
  5. Formaty wiadomości
  6. Dodawanie załączników
 • Narzędzia poczty elektronicznej
  1. Organizuj
  2. Reguły i alerty wiadomości
  3. Oczyszczane skrzynki pocztowej
  4. Podpisy wiadomości
  5. Pobieranie nagłówków wiadomości
  6. Delegowanie skrzynki pocztowej
  7. Archiwizacja

Moduł: Kontakty

 • Tworzenie i zarządzanie kontaktami
  1. Dodawanie kontaktu
  2. Tworzenie grup adresatów
  3. Tworzenie listy dystrybucyjnej
  4. Wyszukiwanie kontaktów
 • Korzystanie z książki adresowej
  1. wysyłanie wiadomości i zaproszeń na spotkania dla grup kontaktów
  2. współdzielenie się kontaktami z współpracownikami

Moduł: Kalendarz

 • Konfiguracja kalendarza
 • Omówienie podstawowych pojęć:
  1. Wydarzenie
  2. Termin
  3. Spotkanie
 • Omówienie podstawowych operacji:
  1. Planowanie
  2. Usuwanie
  3. Modyfikacja i akceptacja spotkań, terminów, wydarzeń cyklicznych
 • Personalizacja Kalendarza: godziny pracy, dni wolne itp.
 • Zarządzanie zasobami i organizowanie spotkań
  1. czas wolny uczestników
  2. dobieranie terminu spotkania, wysyłanie zaproszeń
  3. lokalizacja spotkań
 • Udostępnianie kalendarza oraz organizowanie kalendarza innym osobom

Moduł: Zadania

 • Tworzenie i zlecanie zadań
  1. Tworzenie zadań pojedynczych i cyklicznych
  2. Przypisanie zadania innej osobie
  3. Zaakceptowanie i odrzucenie zadań
 • Wykonywanie zadań
  1. Kontrola zadań w toku wykonywania
  2. Wysyłanie raportów o zadaniach
 • Organizowanie zadań
 • Grupowanie zadań wg. różnych kryteriów
 • Wyszukiwanie zadań

Moduł: Dziennik

 • Rodzaje pozycji dziennika
 • Rejestrowanie czynności
  1. Konfiguracja automatycznej rejestracji
  2. Ręczne wprowadzenie pozycji Dziennika
  3. Otwieranie, modyfikacja i usuwanie pozycja Dziennika
 • Zarządzanie pozycjami dziennika
 • Kontrola czasu wykonywania różnych czynności

Moduł: Notatki

 • Tworzenie notatek
 • Organizowanie notatek
  1. Kategorie
  2. Kolory
 • Porządkowanie notatek
  1. Sortowanie
  2. Filtrowanie

Moduł: Dodatkowe narzędzia

 • Foldery publiczne
  1. Przeglądanie folderów publicznych
  2. Edycja folderów publicznych
  3. Nadawanie uprawnień do folderów
  4. Tworzenie nowych folderów publicznych
 • Zarządzanie plikiem danych (PST)
  1. Import danych
  2. Export danych
 • Narzędzia dostępne w MS Outlook 2003
  1. Konfiguracja połączeń
  2. Filtr anty-spamowy

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl