Cena350 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Głównym celem kursu jest zwiększenie własnej efektywności pracy, poprzez lepsze planowanie, organizację czasu, organizację pracy zespołu oraz diagnozowanie indywidualnych przeszkód w skutecznym wykorzystaniu czasu. Korzyścią jest nie tylko oszczędność czasu, ale i wzrost zadowolenia i motywacji u pracowników.

Czas: 8 godzin

Wymagania wstępne:  Podstawowa wiedza dotycząca użytkowania programu Microsoft Office Outlook.

Dla kogo: Kurs jest skierowany do osób odpowiedzialnych za planowanie, określanie celów firmy oraz sprawne realizowanie tych celów w praktyce.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                Zakres tematyczny pdf

Moduł: System planowania czasu (MSOL01)

 • Wprowadzenie do zarządzania czasem
  1. Metoda ALPEN
  2. Planowanie czynności administracyjnych
 • Korzystanie z kalendarza – definiowanie widoku niestandardowego
 • Personalizacja Kalendarza: godziny pracy, dni wolne itp.
 • Określenie celów i zestawienie zadań
  1. Określanie celów – metoda SMART
  2. Ustalanie zadań wynikających z celów
  3. Dzielenie na porcje
 • Planowanie w Kalendarzu czasu na zadania
 • Tworzenie zadań pojedynczych i cyklicznych
 • Wykonywanie zadań
 • Organizowanie zadań
 • Grupowanie zadań wg. różnych kryteriów
 • Wyszukiwanie zadań
 • Zadania zaległe i wykonane na liście zadań
 • Oznaczenie zadania jako zakończonego
 • Ocena czasu trwania czynności i rezerwacja czasu
  1. Cele krótko i długoterminowe
  2. Podstawowe zasady i analiza czasu trwania czynności
  3. Rezerwacja czasu na czynności nieprzewidziane – Zasada 40/60
  4. Złodzieje czasu – rozpoznawanie czynników powodujących straty czasu
 • Przeglądanie zadań — widoki
 • Reguły i alerty wiadomości
 • Przypominanie – alarmy
 • Oczyszczane skrzynki pocztowej
 • Ustalanie priorytetów
  1. Znaczenie priorytetyzacji
  2. Analiza Eisenhowera – ważność a pilność
  3. Metoda czterech ćwiartek
 • Organizowanie notatek – kategorie i kolory
 • Flagi i kategoryzowanie wiadomości
 • Priorytety wiadomości
 • Korzystanie z kategorii przy wyszukiwaniu
 • Zarządzanie jakością
  1. Cykl Deminga
  2. Optymalizacja efektów pracy: Zasada ABC (Pareto 20/80)
  3. System kontroli – wykorzystywanie listy zadań
 • Rejestrowanie czynności
 • Konfiguracja automatycznej rejestracji
 • Ręczne wprowadzenie pozycji Dziennika
 • Otwieranie, modyfikacja i usuwanie pozycja Dziennika
 • Zarządzanie pozycjami dziennika
 • Kontrola czasu wykonywania różnych czynności

Moduł: Delegowanie (MSOL02)

 • Zasady delegowania
 • Przypisanie zadania innej osobie
 • Zaakceptowanie i odrzucenie zadania
 • Wysyłanie raportu o stanie zadania
 • Trudności i bariery w delegowaniu – dlaczego delegowanie jest trudne
 • Delegowanie skrzynki pocztowej
 • Udostępnianie kalendarza oraz organizowanie kalendarza innym osobom
 • Kontrola zadań w toku wykonywania
 • Wysyłanie raportów o zadaniach

Moduł: Zasady postępowania z telefonem, dokumentami, notatkami, korespondencją (MSOL03)

 • Korespondencja – kontaktujemy się
 • Kontakty
 • Seryjne zapisywanie kontaktów
 • Łączenie istniejących elementów z kontaktem
 • Korespondencja seryjna
 • Foldery publiczne
 • Telefony
 • Wyszukiwanie kontaktów
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu programu Outlook
 • Tworzenie listy często wybieranych numerów telefonów
 • Przechowywanie dokumentów
 • Archiwizacja
 • Zaawansowane wyszukiwanie elementów
 • Sposób na notowanie
 • Organizowanie notatek
 • Kategorie
 • Kolory
 • Porządkowanie notatek
 • Sortowanie i filtrowanie

Moduł: Metoda skutecznego planowania i prowadzenia spotkań (MSOL04)

 • Zasada pierwsza: zaplanuj zebranie
 • Przekształcenie terminu w spotkanie
 • Spotkania cykliczne
 • Znajdowanie spotkań, w których uczestniczy konkretna osoba
 • Znajdowanie terminów i spotkań o konkretnej dacie rozpoczęcia
 • Czas wolny uczestników
 • Lokalizacja spotkań
 • Zasada druga: poinformuj uczestników
 • Tworzenie listy dystrybucyjnej
 • Wysyłanie wiadomości i zaproszeń na spotkania dla grup kontaktów
 • Współdzielenie się kontaktami z współpracownikami
 • Odpowiedzi na wezwania na spotkania
 • Zasada trzecia: przygotuj się
 • Przeglądanie stanu uczestników spotkania
 • Załączniki do wezwań na spotkanie
 • Informowanie uczestników spotkania o zmianach
 • Zasada czwarta: utrzymuj porządek
 • Zasada piąta: podsumowanie

Moduł: Dostosowanie zarządzania czasem do indywidualnych możliwości: asertywność, stres, godziny najwyższej efektywności  (MSOL05)

 • Krzywa wydajności i zakłóceń – godziny najwyższej efektywności
 • Przerwy
 • Oznaczanie czasu prywatnego
 • Zakłócenia i asertywność
 • Stres

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl