Cena3250 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Scrum ma precyzyjnie określone stałe ramy czasowe zarówno na samo wytwarzanie (Sprint),jak i na planowanie. Na sukces tego podejścia wpływa w dużej mierze zbieranie wymagań użytkownika w formie User Stories oraz proces Inspect and Adapt, mający na celu ulepszenie kolejnej iteracji. Zespół sam sobą zarządza, a rolą Kierownika Projektu (ang. Project Manager) jest jedynie zapewnienie potrzebnych zasobów i usuwanie przeszkód mogących zakłócić planowany przebieg prac.
Interesariusze/udziałowcy mogą zmieniać priorytety co każdą iterację i tym samym reagować na potrzeby rynku. Produkt może zostać wypuszczony na rynek po każdej iteracji. Użytkownik otrzymuje produkt, który spełnia jego oczekiwania a klient usługę/produkt, który jest zgodny z celami organizacji.
Warsztaty Professional Scrum Master przygotowują uczestników do pracy w roli Scrum Mastera,odpowiedzialnego za sprawną pracę zespołu oraz przestrzeganie zasad Scruma.

 Czas: 16 godzin

 Dla kogo:

1) Przyszyli i obecni Scrum Master’owie
2) Kierownicy projektów, przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Mastera
3) Liderzy zespołów
4) Menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych
5) Członkowie zespołów Scrumowych
6) Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między trzema popularnymi podejściami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczony oraz certyfikowany w wymienionych obszarach)
7) Wszyscy zainteresowani stosowaniem Scruma w praktyce
8) Wszyscy zainteresowani rzetelnym przygotowaniem się do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM -I)

contact-form Formularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny                                                                 pdf-file-format-symbol Zakres tematyczny pdf                              

1) Wprowadzenie do Agile (dogłębne zrozumienie Manifestu Agile)
2) Agile a podejście tradycyjne (sekwencyjno – kaskadowe)
3) Teoria i podstawy Scruma
4) Omówienie elementów Scruma (Zasady, Role, Artefakty, Wydarzenia)
5) Ludzie, Zespoły, Samoorganizacja zespołów.
6) Scrum Master – kim jest i jaka jest jego rola w zespole
7) Zarządzanie produktem w Agile
8) Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość
9) Sposoby mierzenia wartości dostarczonej
10) Wartość dostarczana a koszty
11) Product Backlog oraz zarządzanie wymaganiami
12) Ustalanie priorytetów
13) Szacowanie
14) Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scruma
15) Skalowanie w Scrumie
16) Narzędzia pracy Scrum Mastera
17) Przygotowanie do egzaminu PSM – I

W przypadku zainteresowania warsztatami, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl