Cena990 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy wdrażają rozwiązania oparte o certyfikaty dla aplikacji i usług sieciowych.

Czas: 16 godzin.

Wymagania:
– Doświadczenie w planowaniu i posługiwaniu się zagadnieniami AD DS w Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
– Doświadczenie w pracy i konfigurowaniu środowiska opartego o Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
– Praktyczna wiedza na temat podstaw zagadnień sieciowych, włączając protokoły TCP/IP i usługi DNS, DHCP.
– Praktyczna wiedza podstaw wirtualizacji na platformie Microsoft Hyper-V.
– Doświadczenie w obsłudze stacji klienckich opartych na systemach operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 lub Windows 10.

Dla kogo: Warsztaty skierowane są do administratorów oraz specjalistów IT, pracujących w systemach Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do instalacji i konfiguracji infrastruktury usług certyfikacyjnych w środowisku Windows Server 2016.

teacher-pointing-blackboardSylwetka trenera                                     

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                                pdf-file-format-symbolZakres tematyczny pdf

1) Architektura infrastruktury klucza publicznego

2) Tworzenie hierarchii urzędów certyfikacji
a. Tworzenie autonomicznego głównego urzędu certyfikacji (Offline Root CA)
b. Tworzenie podrzędnego urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa (Sub Enterprise CA)
c. Kopia zapasowa i odzyskiwanie usług CA

3) Zarządzanie odwoływaniem certyfikatów
a. Odrzucanie żądań certyfikatów
b. Definiowanie ustawień publikacji list CRL
c. Instalacja i konfiguracja usługi Online Responder

4) Zarządzanie rejestracją certyfikatów
a. Konfiguracja szablonów certyfikatów
b. Konfiguracja automatycznego i ręcznego zatwierdzania żądań
c. Zarządzanie odnawianiem certyfikatów
d. Archiwizacja i odtwarzanie kluczy prywatnych certyfikatów

5) Używanie certyfikatów dla kart czipowych (Smart Cards)
a. Wstęp do usług autoryzacji przy pomocy SmartCard
b. Szablony certyfikatów wydawanych dla kart czipowych
c. Zgłaszanie żądań certyfikatu z użyciem agenta rejestracji

6) Zabezpieczanie komunikacji http przy pomocy certyfikatów
a. Konfiguracja szablonu certyfikatu
b. Rejestracja certyfikatu na serwerze WWW
c. Kojarzenie certyfikatów w IIS

7) Migracja usług certyfikatów z poprzednich wersji Windows Server 2008 lub Windows Server 2012

W przypadku zainteresowania warsztatami, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl