Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

 

Opis: Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników z edytorem Visual Basic i podstawowymi konstrukcjami wykorzystywanymi przy budowaniu kodu VB. Dodatkowo, szkolenie ma pokazać jednakowe elementy środowiska VB dla wszystkich aplikacji pakietu Office.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętność poruszania się w środowisku Microsoft Office.

Dla kogo: Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną tworzyć oprogramowanie w środowisku Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem osób, które wykorzystują intensywnie program Miscrosoft Word do tworzenia i przetwarzania skomplikowanych dokumentów.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002

Moduł: Elementarne konstrukcje języka Basic (VBA01)
1)Budowa edytora Visual Basic
2)Podstawowe elementy języka
a.Zmienne, stałe, typy danych
b.Instrukcje przypisania
c.Użycie wbudowanych pól dialogowych
d.Funkcje wbudowane w przykładach (obliczenia, przekształcenia tekstowe)
3)Sterowanie przebiegiem programu, podejmowanie decyzji
a.Instrukcja If
b.Instrukcja Select Case
4)Powtarzanie czynności, pętle
a.Liczone
b.Logiczne
c.Wczesne opuszczanie pętli
d.Zagnieżdżenie pętli
5)Wykorzystanie tablic
a.Deklaracja, tablice statyczne i dynamiczne
b.Tablice i pętle
c.Błędy w tablicach
d.Przykłady wykorzystania
i)Wyszukiwanie wartości
ii)Sortowanie
6)Operacje dyskowe
a.Tworzenie pliku sekwencyjnego
b.Operacje: zapis, odczyt

Moduł: Błędy w programach (VBA02)
1)Rodzaje błędów
2)Tryb przerwania, analiza kodu
3)Obsługa błędów wykonania
4)Tabela kodów błędów

Moduł: Podstawowe zastosowania Visual Basic
w MS Word (VBAWD01)
1)Tworzenie własnych funkcji
a.Specyfika funkcji
b.Wywoływanie funkcji
c.Przykłady wykorzystania funkcji podczas przetwarzania danych
2)Wykorzystanie w dokumencie kontrolek
a.Pasek Formularze
b.Przybornik formantów
c.Pojęcie i specyfika programowania zdarzeniowego
d.Wykorzystanie funkcji do kontroli poprawności danych

Moduł: Makra (VBAWD02)
1)Rejestracja makr
a.Nagrywanie sekwencji czynności
b.Czytanie i korekta kodu
c.Przykłady wykorzystania makr przy automatyzacji pracy
2)Własne paski narzędzi

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl