Cena600 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków przygotowują różnego rodzaju dokumenty. W programie zajęć znajdują się takie zagadnienia jak: wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu, praca z tabelami, wstawianie oraz zastosowanie grafiki, dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb

Wymagania wstępne: Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows oraz ukończenie kursu podstawowego lub równoważny poziom wiedzy.

Czas trwania: 16 godzin

Dla kogo: Kurs ten jest przydatny dla osób pracujących w działach: handlowym, marketingu, logistycznym. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność redagowania lub tworzenia prostych dokumentów zdobyte na tym kursie umiejętności przyniosą wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentu.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                                             

Moduł: Podstawy (MSWD01) – SYSTEMATYZACJA WIEDZY
1)Podstawowe pojęcia i czynności
a.Uruchamianie programu
b.Strona, dokument, czcionka, akapit
c.Białe znaki – spacja, znak nowego akapitu, tabulator, przełamanie wiersza
2)Obsługa programu
a.Menu
b.Paski narzędzi oraz ich ustawienia
c.Okna – minimalizowanie, maksymalizowanie, nawigacja
d.Widoki
e.Elementy ekranu – linijka, okienko zadań
f.Zapisywanie zmian. Różnice między poleceniem Zapisz, a Zapisz jako…
g.Zamykanie i otwieranie Pliku
h.Kończenie pracy
3)Wprowadzanie i edycja tekstu – tryb wpisywania i zastępowania
4)Formatowanie
a.Metody zaznaczania tekstu za pomocą myszy i klawiatury
b.Formatowanie czcionki
c.Formatowanie akapitu
d.Punktory i numeracja
e.Tabulatory
5)Numery stron
6)Wstawianie symboli
7)Wstawianie daty
8)Drukowanie

Moduł: Tabele (MSWD02)
1)Tworzenie tabel
2)Modyfikacja struktury tabeli
a.Wstawianie wierszy
b.Wstawianie kolumn
c.Dzielenie komórek
d.Scalanie komórek
3)Dostosowywanie wyglądu tabeli
a.Obramowanie komórek
b.Cieniowanie komórek
4)Dane w tabeli
a.Sortowanie
b.Filtrowanie
c.Formuły

Moduł: Wykresy, diagramy i rysunki (MSWD03)
1)Tworzenie wykresów
a.Kryteria wyboru typu wykresu
b.Pojęcie serii i kategorii danych
c.Dane źródłowe
2)Wykresy programu Excel
3)Edycja wykresów
4)Tworzenie schematów organizacyjnych
5)Wizualizacja procesów – diagramy typu Flowchart
6)Rysunki
a.Wstawianie obrazków
b.Bitmapy i grafika wektorowa
c.Edycja obrazków
d.Pozycja rysunku na stronie

Moduł: Szablony (MSWD04)
1)Styl
a.Tworzenie stylu czcionki i akapitu
b.Modyfikacja stylu
2)Pojęcie sekcji i wstawianie znaków podziału
3)Nagłówek, stopka – tworzenie i modyfikacja
a.Różne wersje nagłówka i stopki w ramach jednego dokumentu
b.Strony parzyste i nieparzyste
4)Szablony
a.Tworzenie szablonu dokumentu
b.Dostępność stylów
c.Ładowanie i zwalnianie szablonów
d.Kopiowanie i przenoszenie składników szablonu – Organizator
e.Szablon globalny

Moduł: Narzędzia ułatwiające edycję dokumentów (MSWD08)
1)Autokorekta
2)Autotekst
3)Autoformatowanie
4)Tagi inteligentne zasada działania oraz zastosowanie
5)Narzędzia językowe
a.Słownik
b.Tezaurus
c.Dzielenie wyrazów

 

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl