Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

 

Opis: Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników w możliwościami wykorzystania języka VB w Microsoft Offiice Word. Uczy korzystania z modelu obiektowego Microsoft Office Word, właściwości i metod oraz zasad programowania.

Czas: 16 godzin.

Wymagania wstępne: Uczestnicy kursu powinni posiadać swobodę poruszania się w programie Microsoft Office Word oraz znać składnie języka Visual Basic. Kurs bazuje na podstawowych informacjach zawartych w pierwszej części szkolenia lub analogicznym poziomie wiedzy.

Dla kogo: Kurs przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pragną zautomatyzować pracę oraz budować aplikacje w środowisku Microsoft Office Word, szczególnie zaś dla osób, kierujących pracą zespołową.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002

Moduł: Programowanie obiektów Microsoft Office Word (VBAWD03)
1) Zapoznanie z hierarchią obiektów Worda
a. Korzystanie z kolekcji obiektów
2) Właściwości, metody, zdarzenia
a. Praca z obiektem Document
b. Praca z obiektem Selection
c. Praca z obiektem Range
d. Praca z obiektem Paragraph
e. Praca z obiektem Table
f. Praca z obiektem Bookmark

Moduł: Rysunki i wykresy (VBAWD04)
1) Programowanie rysowania
a. Obiekt Shape
b. WordArt
2) Programowanie wykresów
a. Dynamiczne wykresy

Moduł: Formularze użytkownika (VBAWD05)
1) Omówienie dostępnych formantów
2) Oprogramowanie zdarzeń
3) Łączenie formularzy z danymi w dokumencie
4) Funkcje kontroli poprawności wprowadzanych danych

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl