Cena800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

 

Opis: Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników w możliwościami wykorzystania języka VB w Microsoft Word. Uczy korzystania z modelu obiektowego Microsoft Word, właściwości i metod oraz zasad programowania.

Czas: 16 godzin

Wymagania wstępne: Uczestnicy kursu powinni posiadać swobodę poruszania się w programie Microsoft Word oraz znać składnie języka Visual Basic. Kurs bazuje na podstawowych informacjach zawartych w pierwszej części szkolenia lub analogicznym poziomie wiedzy.

Dla kogo: Kurs przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pragną zautomatyzować pracę oraz budować aplikacje w środowisku Microsoft Word, szczególnie zaś dla osób, kierujących pracą zespołową.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002

Moduł: Programowanie obiektów MS Word (VBAWD03)
1)Zapoznanie z hierarchią obiektów Worda
a.Korzystanie z kolekcji obiektów
2)Właściwości, metody, zdarzenia
a.Praca z obiektem Document
b.Praca z obiektem Selection
c.Praca z obiektem Range
d.Praca z obiektem Paragraph
e.Praca z obiektem Table
f.Praca z obiektem Bookmark

Moduł: Rysunki i wykresy (VBAWD04)
1)Programowanie rysowania
a.Obiekt Shape
b.WordArt
2)Programowanie wykresów
a.Dynamiczne wykresy

Moduł: Formularze użytkownika (VBAWD05)
1)Omówienie dostępnych formantów
2)Oprogramowanie zdarzeń
3)Łączenie formularzy z danymi w dokumencie
4)Funkcje kontroli poprawności wprowadzanych danych

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt: szkolenia[at]biztech.pl