Cena600 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących z obszernymi dokumentami. Podczas zajęć każdy z uczestników kursu pozna narzędzia oraz metody umożliwiające łatwiejsze i szybsze tworzenie i redagowanie różnego rodzaju tekstów. W zakresie szkolenia zostaną również omówione zagadnienia związane z przygotowaniem korespondencji seryjnej oraz organizacją tworzenia jednego dokumentu przez kilka osób.

Czas trwania: 16 godzin

Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Microsoft Office Word – Średniozaansowany lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo: Kurs ten jest atrakcyjną propozycją dla osób pracujących w działach: marketingu, handlowym, logistycznym, administracyjnym. Również menedżerowie lub kierownicy tworzący dokumentację projektową lub procedury postępowania znajdą w tym kursie szereg użytecznych informacji.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakresy tematyczne pdf:          wersja polska   obraz1               wersja angielska    obraz1-002                                                        

Moduł: Szablony (MSWD04)
1)Styl
a.Tworzenie stylu czcionki i akapitu
b.Modyfikacja stylu
2)Pojęcie sekcji i wstawianie znaków podziału
3)Nagłówek, stopka – tworzenie i modyfikacja
a.Różne wersje nagłówka i stopki w ramach jednego dokumentu
b.Strony parzyste i nieparzyste
4)Szablony
a.Tworzenie szablonu dokumentu
b.Dostępność stylów
c.Ładowanie i zwalnianie szablonów
d.Kopiowanie i przenoszenie składników szablonu – Organizator
e.Szablon globalny

Moduł: Redagowanie długich dokumentów (MSWD05)
1)Konspekty
a.Poziomy oraz kolejność rozdziałów
b.Dostosowywanie stylu numeracji
2)Zakładki
3)Dokument główny i dokumentu podrzędne
4)Odsyłacze
a.Podpisy rysunków oraz tabel
b.Przypis dolny
c.Odsyłacz
5)Indeks i spis treści

Moduł: Współpraca podczas tworzenia dokumentu (MSWD06)
1)Rejestracja zmian
a.Ustawienie danych użytkownika
b.Nanoszenie poprawek
c.Przeglądanie zmian
d.Akceptacja lub odrzucanie zmian
2)Wersje dokumentu
3)Dodawanie komentarzy
4)Opcje śledzenia
5)Scalanie dokumentów

Moduł: Listy i dokumenty wysyłkowe (MSWD07)
1)Pojęcie dokumentu głównego i bazy danych
2)Wykorzystanie kreatorów
a.Dokumenty
b.Etykiety
c.Koperty
3)Pola korespondencji seryjnej oraz programu Microsoft Office Word
4)Dostosowywanie zawartości dokumentu głównego
5)Zastosowanie korespondencji seryjnej do wysyłania wiadomości
e-mail


Moduł: Makropolecenia (MSWD09)
1)Zarejestrowanie prostego makropolecenia
2)Uruchamianie makropolecenia
3)Przypisanie makropolecenia jako procedury obsługi wybranego klawisza na pasku narzędzi
4)Kopiowanie makropolecenia

W przypadku zainteresowania kursem, prosimy o kontakt:  szkolenia[at]biztech.pl