+48 22 100 10 00

PROGNOZY FINANSOWE

Spółka przedstawiła prognozy finansowe na rok obrotowy 2017 w sporządzonym Dokumencie Informacyjnym.
Zgodnie z przestawionymi prognozami, spółka zamierza osiągnąć na koniec roku 2017 roku zysk netto w wysokości około 400 000 zł.