+48 22 100 10 00

E-standard w urzędzie, czyli nowa jakość usług w administracji publicznej

W lutym 2012 roku BizTech wdrożył w Starostwie Powiatowym w Legionowie portal e-learningowy, służący do prowadzenia szkoleń oraz zarządzania nimi. Portal opracowany jest w technologii Microsoft .NET Framework 3.5. Projekt pt. „E-standard w urzędzie, czyli nowa jakość usług w administracji publicznej” był wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II. Działanie 2.2 RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

UE