+48 22 100 10 00

Aktualności

29 Maj 2018

Wdrażamy RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
W związku z powyższym informujemy o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także o przysługujących prawach osobom, których dane są w naszych bazach.

Jako administrator danych pragniemy poinformować, że:
dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji naszych zobowiązań wobec Klientów, Partnerów i Kontrahentów za ich zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Celem przetwarzania jest realizacja zamówień, wsparcie jako Klienta, wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych a także, o ile udzielono nam zgody, wykorzystanie danych w celach marketingowych. Również, ale tylko jeśli była wyrażona na to zgoda, przekazujemy dane do firm współpracujących.

Osoby, których dane posiadamy, mają prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie. Dane tych osób mogą być również udostępnione podmiotom zewnętrznym, wykonującym zadania wsparcia dla nas, przy realizacji naszych zobowiązań np. firmy kurierskie, doradcze czy audytorskie.

Posiadane przez nas dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług lub do momentu wyrażenia sprzeciwu ze strony osoby zainteresowanej.

Osoby, które nie życzą sobie, abyśmy kierowali do nich informacje, zaproszenia, opinie czy oferty, lub nie chcą, abyśmy przetwarzali ich dane osobowe, prosimy o wysłanie informacji na adres: iod@biztech.pl

Jest to również adres Pełnomocnika ds. danych osobowych, którego wyznaczyliśmy w trosce o bezpieczeństwo danych oraz w celu ułatwienia kontaktu z nami w sprawach objętych Rozporządzeniem RODO.

Osoby, których dane posiadamy, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie przez nas ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.