+48 22 100 10 00

Wojewódzki Urząd Pracy

W 2011 roku BizTech przeprowadził 49 osoboszkoleń dla pracowników WUP. Szkolenia były zorganizowane na różnym poziomie zaawansowania z MS Word, Excel, PowerPoint wersja 2007 PL.