Cena1440 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Podczas warsztatów każdy uczestnik poprzez praktyczne ćwiczenia pozna najlepsze praktyki przy administracji systemem pocztowym Exchange Server 2016.

Czas: 24 godziny.

Dla kogo: Warsztat przeznaczony jest dla administratorów systemów pocztowych oraz inżynierów odpowiedzialnych za konfigurację i utrzymanie środowisk pocztowych.

teacher-pointing-blackboardSylwetka trenera

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                              pdf-file-format-symbol Zakres tematyczny pdf

1) Zarządzanie serwerami Microsoft Exchange Server 2016
a. Zarządzanie Exchange Server 2016
b. Przegląd roli Mailbox w Exchange 2016
c. Konfiguracja serwerów Mailbox

2) Zarządzanie obiektami odbiorców poczty
a. Odbiorcy Exchange Server 2016
b. Zarządzanie odbiorcami Exchange Server
c. Konfiguracja list i polityk adresowych

3) Zarządzanie środowiskiem Exchange Server 2016 oraz odbiorcami przy wykorzystaniu Exchange Management Shell
a. Wprowadzenie do Exchange Management Shell
b. Zarządzanie Exchange Server 2016 z wykorzystaniem Exchange Management Shell

4) Implementacja dostępu klientów
a. Certyfikaty SSL
b. Konfiguracja wirtualnych katalogów
c. Autodiscover
d. Outlook Web App
e. Exchange Control Panel
f. Exchange ActiveSync
g. Offline Address Book

5) Zarządzanie wysoką dostępnością Exchange Server 2016
a. Konfiguracja wysokiej dostępności baz pocztowych (klaster DAG)
b.Konfiguracja wysokiej dostępności usług Client Access (load-balancer lub round robin w DNS)

6) Wdrażanie odzyskiwania danych po awarii w Microsoft Exchange 2016
a. Tworzenie kopii zapasowej baz skrzynek pocztowych
b. Odzyskiwanie baz skrzynek pocztowych
c. Odzyskiwanie elementów skrzynki pocztowej
d. Odzyskiwanie serwera Microsoft Exchange

7) Konfiguracja i zarządzanie transportem wiadomości
a. Wprowadzenie do routingu wiadomości
b. Kolejkowanie widomości
c. Konfiguracja konektorów Send i Receive
d. Zarządzanie regułami transportowymi

8) Bezpieczeństwo i utrzymanie Exchange Server 2016
a. Ochrona Exchange Server 2016 za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC)
b. Audytowanie wykonywanych operacji
c. Monitorowanie Exchange Server 2016
d. Rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2016