Opis:

Microsoft Excel znany jako narzędzie do tworzenia kalkulacji nie potrzebuje reklamy, z drugiej jednak strony twórcy zauważyli, że odrębną gałęzią staje się analiza i wizualizacja danych. Aby sprostać oczekiwaniom stworzone zostały narzędzia, dodatki, które umożliwiają automatyczne pobieranie, przetwarzanie oraz wizualizowanie modelu danych. Te umiejętności rozwiązują wiele problemów, z którymi spotyka się większość użytkowników Microsoft Excel. Podczas kursu uczestnicy nauczą się, jakie są praktyczne zastosowania narzędzi BI i w jaki sposób pozwalają one oszczędzić czas.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu handlowego, marketingu, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł:  Wprowadzenie – Business Intelligence
a. Business Intelligence – cele oraz narzędzia
b. Narzędzia Microsoft Excel Business Intelligence – Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map

Moduł: Pobranie danych w Power Query
a. Importowanie danych i scalanie o dołączanie tabel
b. Przekształcenie kolumn
c. Tworzenie kolumn obliczeniowych
d. Kolumna przestawna oraz anulowanie
e. Import z pliku

Moduł: Budowa modelu danych Power Pivot
a. Wczytanie danych źródłowych (różne źródła danych)
b. Relacje
c. Sprawdzanie modelu danych
d. Budowa kalkulacji w DAX

Moduł:  Wprowadzenie do wizualizacji danych
a. Tabela lub wykres?
b. Wybór odpowiedniego wykresu i połączenia wizualnego danych
c. Czym jest dashboard i typy dashboardów

Moduł: Power View
a. Tabele
b. Wykresy
c. Mapy
d. Interakcje z danymi
e. Budowa dashboardów

Moduł: Power Map
a. Znajdowanie lokalizacji
b. Sposoby przedstawiania danych
c. Dodawanie czasu
d. Zapisywanie raportu
e. Opcje dodatku: motywy, etykiety, mapa płaska
f. Eksportowanie przewodnika dodatku Power Map jako pliku wideo
g. Warstwy
h. Odświeżanie danych

Cena:

800*/1400** pln (netto)

Zakresy tematyczne pdf: