Opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób które w codziennej pracy budują raporty i zestawienia w środowisku Microsoft Excel na podstawie dużych, rozproszonych zbiorów danych i borykają się z problemami związanymi z naprawianiem, przekształceniem a także konsolidacją danych z różnych źródeł. Kurs koncentruje się na zagadnieniach tworzenia modeli danych, a także na wykorzystaniu nowych funkcji wizualizacji danych w Microsoft Excel.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu średniozaawansowanego lub równoważny poziom wiedzy.

Dla kogo:

Osoby z działu analiz biznesowych, handlowego, marketingu, administracji oraz logistyki.

Czas trwania:

2 dni.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Ładowanie danych do Power Query

Moduł: Przekształcanie danych źródłowych

a) Polecenia kolumn
b) Polecenia wierszy

Moduł: Zbieranie danych z arkuszy, skoroszytów, folderów, baz danych, stron internatowych, etc.

Moduł: Odświeżanie połączeń

Cena:

800*/1400** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: