+48 22 100 10 00

Aktualności

28 mar 2022

Kursy z modelowania – BPMN i UML

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, BizTech włączył do swojej oferty kursy z modelowania BPMN („Modelowanie procesów biznesowych w BPMN”) i UML („Podstawy modelowania systemów w języku UML”), które prowadzą doświadczeni trenerzy.

Coraz większe oczekiwania biznesu wobec wspierania ich działań przez systemy informatyczne, jak złożoność samych systemów wymagają ich projektowania lub dokumentowania z wykorzystaniem UML.

Aby efektywnie korzystać ze sprawdzonych doświadczeń, konieczne jest zrozumienie dobrych praktyk, np. umiejętność skutecznej komunikacji członków zespołów projektowych, klientów, użytkowników w oparciu o modele procesów biznesowych. W tym przypadku znajduje zastosowanie Business Process Model and Notation (BPMN, Notacja i Model Procesu Biznesowego). Jest to stabilna notacja graficzna, opisująca kroki w procesie biznesowym, która jest zaprojektowana tak, aby odzwierciedlić przepływ procesu lub przepływ  informacji (komunikatów) pomiędzy różnymi procesami.

Innym standardem zapisu procesów biznesowych jest Unified Modeling Language (UML), który służy do projektowania czy też modelowania systemów, w szczególności informatycznych. UML i BPMN są wzajemnie komplementarne i uzupełniają się.

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN jest na ogół pierwszym krokiem do zaprojektowania systemu informatycznego.

Pracownicy biznesowi oraz analitycy biznesowi są zainteresowani BPMN, ponieważ pomaga im w zarządzaniu i zrozumieniu biznesu.

Analitycy systemowi i programiści tworzą modele systemów w UML w oparciu o m.in. modele w BPMN.

Wszystkich zainteresowanych (analitycy, menedżerowie, konsultanci, specjaliści lean management, pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania Jakością, informatycy) modelowaniem procesów zachęcamy do skorzystania z naszych kursów.

Istnieje możliwość zdobycia Polskiego certyfikatu BPMN po zdaniu egzaminu z podstawowych kompetencji w zakresie BPMN, który jest organizowany przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Zapytania prosimy kierować na adres: andrzej.snopek[at]biztech.pl