+48 22 100 10 00

Migracja Oracle Database do 12c

Obraz1

oracle_clrMigracja baz danych Oracle do wersji 12c stała się w pełni uzasadniona biznesowo w styczniu 2016 r., ponieważ w grudniu 2015 r. wygasła przedłużona o rok asysta techniczna Oracle dla wersji 11R2 na poziomie Premier Support. Co prawda można nawet do końca 2020 r. wykupić asystę techniczną na poziomie Extended Support, ale wiąże się to ze znacznymi kosztami.

Wielu Audytorów nie dopuszcza stanu, w którym w organizacji używa się programów bez wsparcia producenta.

Odpowiedź na pytanie, czy dodatkowym argumentem za podniesieniem baz danych do 12c są wprowadzone w niej nowe rozwiązania, jest uzależniona od potrzeb użytkowników, czyli przede wszystkim biznesu.

Nasze referencje:
– Podniesienie Oracle Database i RAC z wersji 10.2.0.4 do 12c wraz ze zmianą wirtualizacji z VMware do Oracle Virtual Machine ze względów licencyjnych oraz wraz z opracowaniem i wdrożeniem procedur wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania środowiska po awarii dla jednego z największych polskich banków.
– Opracowanie Proof of Concept podniesienia Oracle Database oraz WebLogic w konfiguracji wielowęzłowej z wersji 10 do 12c na potrzeby projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju).

Więcej informacji wraz z case study w ulotce:

imagesPodniesienie Oracle Database do 12c

Beata Drzymała, e-mail: beata.drzymala[at]biztech.pl