+48 22 100 10 00

Aktualności

3 Lut 2020

Młodzi Mistrzowie nagrodzeni w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 29 stycznia, w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach międzyuczelnianego Konkursu „Forum Młodych Mistrzów – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, towarzyszącego XXV Forum Teleinformatyki.

W Konkursie Forum Młodych Mistrzów zostało nagrodzonych 5 prac w 9 kategoriach. Do Konkursu zgłoszono 53 prace z różnych krajowych uczelni.

Uczestników uroczystości powitał Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski, który wygłosił przemówienie oraz wręczył dyplomy i upominki w ramach Nagrody Specjalnej Ministra Cyfryzacji, w kategorii: Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej. Autorami zwycięskiej pracy pt. „Cyberbezpieczeństwo w administracji – gra edukacyjna” są: Katarzyna Dmowska, Grzegorz Pelc, Jan Piotrowski, Konrad Radomiński, Rafał Świąder, Wawrzyniec Święcicki, Dawid Wiśniak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczegóły o wszystkich kategoriach i nagrodach.

Laureatom i ich opiekunom gratulujemy!

 

 

Więcej informacji o sesji Forum Młodych Mistrzów