+48 22 100 10 00

Projekty, audyty i upgrade środowisk IT Oracle

oracle_clrUsługi BizTech w ramach technologii Oracle:
– migracja bazy danych i middleware Oracle z 10g i 11g do 12c;
– wirtualizacja środowiska Oracle OVM, rozwiązania wysokiej dostępności: Oracle RAC i ASM, kopie zapasowe: Oracle RMAN i Symantec;
– procedury i utrzymanie środowiska informatycznego Oracle; audyty pod względem wydajności i bezpieczeństwa; usuwanie awarii oprogramowania i sprzętu; również „raport otwarcia”;
– dedykowane zaawansowane warsztaty dla administratorów Oracle.

BizTech dysponuje doskonałymi specjalistami Oracle z wieloletnim doświadczeniem, potwierdzonym m.in. certyfikatami Oracle:
– Application Development Framework 11g Certified Implementation Specialist
– Certified Expert RAC 10g i 11g and Grid Infrastructure Administration
– Certified Professional DBA 7.3, 8i, 9i, 10g, 11g i 12c oraz Developer, Internet Developer i Forms Developer
– E-Business Suite 11i i R12 Applications Database Administrator Certified Professional

imagesUlotka
Projekty, audyty i procedury utrzymaniowe środowisk IT Oracle

Beata Drzymała, e-mail: beata.drzymala[at]biztech.pl