+48 22 100 10 00

Projekty, audyty i upgrade środowisk IT Oracle

oracle_clrUsługi BizTech w ramach technologii Oracle:
– migracja bazy danych i middleware Oracle z 10g i 11g do 12c;
– wirtualizacja środowiska Oracle OVM, rozwiązania wysokiej dostępności: Oracle RAC i ASM, kopie zapasowe: Oracle RMAN i Symantec.

BizTech współpracuje ze specjalistami Oracle, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, potwierdzone certyfikatami.

imagesUlotka
Projekty, audyty i procedury utrzymaniowe środowisk IT Oracle

Beata Drzymała, e-mail: beata.drzymala[at]biztech.pl