+48 22 100 10 00

SSAC – kontrola dostępu do zasobów – stara wersja

Specjaliści BizTech Konsulting SA opracowali unikatowe rozwiązanie służące do sprawnego zarządzania kontami użytkowników.

System pod nazwą Share Access Controller (SSAC) ma dwa niezależne zastosowania:
1. Umożliwia centralne zarządzanie oraz weryfikację uprawnień pracowników do folderów.
2. Zapewnia jednoznaczne powiązanie kont w AD z kontami w bazach danych Oracle oraz zarządzanie rolami i uprawnieniami systemowymi i obiektowymi w bazach danych Oracle.

ZASTOSOWANIE SSAC

Automatyzacja procedur

Odwzorowanie struktury organizacyjnej

Repozytorium
uprawnień

Integracja
z systemem
obiegu
dokumentów

Cykliczna i automatyczna
weryfikacja
rzeczywistych uprawnień
Raportowanie niezgodności
i
rzeczywistych uprawnień do folderów

KORZYŚCI, JAKIE DAJE SSAC

Zwiększenie
bezpieczeństwa
danych
Duża pomoc
dla audytorów

Eliminacja nieautoryzowanych dostępów

Istotne skrócenie czasu
udostępniania folderów
i plików

Zgodność uprawnień
rzeczywistych
z wymaganymi

Uwolnienie czasu i pracy osób
nadających uprawnienia
Natychmiastowa informacja
nt. użytkowników i ich uprawnień

CASE STUDY – BRANŻA FINANSE I UBEZPIECZENIA

Zaspokojenie wymagań audytorów co do
bezpieczeństwa plików i baz danych

Spełnienie wymagań
bezpieczeństwa Organizacji

SSAC wspiera wydane przez KNF:

Rekomendację D (16 i 18) dla banków

Wytyczne (16 i 18) dla ubezpieczeń
i reasekuracji.

Optymalizacja procesów nadawania
i odbierania uprawnień

Natychmiastowa informacja
o użytkownikach i uprawnieniach

Radykalne skrócenie czasu
nadania uprawnień
od 5 dni do 1,5 h

Komplet uprawnień w dniu
rozpoczęcia pracy

SSAC nie wymaga dogrywania dodatków na poziomie serwerów czy lokalnych systemów, jest całkowicie autonomiczny i nie obciąża infrastruktury informatycznej.
System obsługuje pełen proces nadawania i odbierania uprawnień do folderów, a także kontroluje, czy nadane uprawnienia nadal są przyznane i czy nie ma od nich odstępstw.

SSAC zapewnia bardzo dużą oszczędność czasu i pracy działu IT!

SSAC to bardzo silne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo danych organizacji i duża pomoc dla audytorów.

System Share Access Controller wspiera realizację Rekomendacji D (16 i 18) dla banków oraz Wytycznych (16 i 18) dla ubezpieczeń i reasekuracji, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zobacz                     imagescase-study-icon

telephone    KONTAKT

Przemysław Blatkiewicz
Menadżer Produktu – Bezpieczeństwo Informacji
tel. 22 100 10 60
e-mail: przemyslaw.blatkiewicz[at]biztech.pl

Andrzej Snopek
Specjalista ds. Sprzedaży IT
tel. 22 100 10 92
e-mail: andrzej.snopek[at]biztech.pl

Piotr Sosiński
Wiceprezes Zarządu ds. Outsourcingu
tel. 22 100 10 20
e-mail: piotr.sosinski[at]biztech.pl

Marcin Jasiówka
Key Account Manager
tel. 663 938 666
e-mail: marcin.jasiowka[at]biztech.pl

Leszek Ryciuk
Key Account Manager
tel. 22 100 10 91
e-mail: leszek.ryciuk[at]biztech.pl