Specjaliści BizTech Konsulting SA opracowali unikatowe rozwiązanie – System Share Access Controller (SSAC), służące do sprawnego zarządzania kontami użytkowników. SSAC nie wymaga dogrywania dodatków na poziomie serwerów czy lokalnych systemów, jest całkowicie autonomiczny i nie obciąża infrastruktury informatycznej.
System umożliwia centralną obsługę pełnego procesu nadawania i odbierania uprawnień do folderów, a także kontroluje, czy nadane uprawnienia nadal są przyznane i czy nie ma od nich odstępstw.

Rozwiązanie SSAC może znaleźć zastosowanie praktycznie w każdym sektorze, a najbardziej pożądany może być w: bankowości, ubezpieczeniach, administracji publicznej, placówkach służby zdrowia, telekomunikacji, branży farmaceutycznej, korporacjach.

SSAC wspiera realizację Rekomendacji D (16 i 18) dla banków oraz Wytycznych (16 i 18) dla ubezpieczeń i reasekuracji, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zastosowanie SSAC

Zwiększenie bezpieczeństwa danych
SSAC pozwala na kontrolowanie dostępu do poszczególnych zasobów i zapewnia, że tylko upoważnione osoby mają do nich dostęp, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony danych.

Duża pomoc dla audytorów
SSAC umożliwia audytorom łatwe i szybkie sprawdzanie uprawnień użytkowników do poszczególnych zasobów, dzięki czemu kontrola zgodności z wymaganiami staje się łatwiejsza i bardziej skuteczna.

Zgodność uprawnień rzeczywistych
z wymaganymi SSAC pozwala na kontrolowanie nadawanych uprawnień, dzięki czemu Organizacja ma pewność, że nadane uprawnienia są zgodne z wymaganiami i że nie ma nieautoryzowanych dostępów.
Natychmiastowa informacja nt. użytkowników
i ich uprawnień

SSAC pozwala na szybkie i łatwe sprawdzenie, kto ma dostęp do poszczególnych zasobów i jakie uprawnienia posiada, dzięki czemu Organizacja ma pełną kontrolę nad procesem ich nadawania.

Eliminacja nieautoryzowanych dostępów
SSAC zapobiega nieautoryzowanym dostępom do zasobów, dzięki czemu Organizacja ma pewność, że jej dane są bezpieczne i chronione.

Uwolnienie czasu i pracy osób nadających uprawnienia
SSAC automatyzuje proces nadawania uprawnień, co oznacza, że osoby zajmujące się tym wcześniej mogą teraz skupić się na innych, bardziej wymagających zadaniach.

Skrócenie czasu udostępniania folderów i plików
SSAC automatyzuje proces nadawania uprawnień, co przyspiesza i ułatwia udostępnianie zasobów.

Proces nadawania uprawnień (na przykładzie firmy z branży finansowo-ubezpieczeniowej)

SSAC nie wymaga dogrywania dodatków na poziomie serwerów czy lokalnych systemów, jest całkowicie autonomiczny i nie obciąża infrastruktury informatycznej.
Rozwiązanie SSAC jest stale rozwijane; istnieje możliwość połączenia go z dowolnym CRM. Może być zintegrowany z systemem JIRA firmy Atlassian jako opcja.

KONTAKT

Przemysław Blatkiewicz
Menadżer Produktu – Bezpieczeństwo Informacji

tel. +48 22 100 10 60
e-mail: przemyslaw.blatkiewicz[at]biztech.pl

Leszek Ryciuk
Key Account Manager
tel. +48 22 100 10 91
e-mail: leszek.ryciuk[at]biztech.pl

Andrzej Snopek
Specjalista ds. Sprzedaży IT
tel. +48 22 100 10 92
e-mail: andrzej.snopek[at]biztech.pl