Opis:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków przygotowują proste dokumenty. W programie zajęć znajdują się takie zagadnienia jak: wprowadzanie, edycja i formatowanie tekstu.

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera pracującego w systemie Windows.

Dla kogo:

Kurs ten jest przydatny dla osób pracujących w działach: handlowym, marketingu, logistycznym. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność redagowania lub tworzenia prostych dokumentów. Zdobyte na tym kursie umiejętności przyniosą wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentu.

Czas trwania:

1 dzień.

Jeden dzień kursu składa się z 8 godzin, w tym 90 minut przerw. Czas trwania i liczba przerw mogą być ustalone z trenerem przed rozpoczęciem zajęć.

Moduł: Podstawy (MSWD01)
1) Podstawowe pojęcia i czynności
a. Uruchamianie programu
b. Strona, dokument, czcionka, akapit
c. Białe znaki – spacja, znak nowego akapitu, tabulator, przełamanie wiersza

2) Obsługa programu

a. Menu
b. Paski narzędzi oraz ich ustawienia
c. Okna – minimalizowanie, maksymalizowanie, nawigacja
d. Widoki
e. Elementy ekranu – linijka, okienko zadań
f. Zapisywanie zmian. Różnice między poleceniem Zapisz, a Zapisz jako…
g. Zamykanie i otwieranie Pliku
h. Kończenie pracy

3) Wprowadzanie i edycja tekstu – tryb wpisywania i zastępowania

4) Formatowanie
a. Metody zaznaczania tekstu za pomocą myszy i klawiatury
b. Formatowanie czcionki
c. Formatowanie akapitu
d. Punktory i numeracja
e. Tabulatory

5) Numery stron

6) Wstawianie symboli

7) Wstawianie daty

8) Drukowanie

Cena:

300*/500** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: