Polityka Zrównoważonego Rozwoju dla BizTech Konsulting
Nasza firma zobowiązuje się do promowania zrównoważonego rozwoju poprzez działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska, wspierania dobrostanu społecznego oraz zapewniania zrównoważonego wzrostu ekonomicznego.
Poniżej przedstawiamy naszą Politykę Zrównoważonego Rozwoju:
 1. Efektywność energetyczna biura:
  1. Dbanie o efektywne wykorzystanie energii w biurze poprzez stosowanie energooszczędnych urządzeń elektrycznych, oświetlenie LED oraz kontrolę zużycia energii.
  2. Promowanie praktyk oszczędzania energii wśród pracowników, takich jak wyłączanie urządzeń elektronicznych po zakończeniu pracy.
 2. Optymalizacja przestrzeni biurowej:
  1. Wykorzystanie przestrzeni biurowej w sposób efektywny, minimalizując marnotrawstwo zasobów i zmniejszając zapotrzebowanie na materiały biurowe.
  2. Zachęcanie pracowników do korzystania z elektronicznych dokumentów i komunikacji online w celu ograniczenia zużycia papieru.
 3. Zrównoważone zarządzanie serwerownią:
  1. Utrzymanie niewielkiej serwerowni z jedną szafą rackową, zoptymalizowanej pod kątem minimalnego zużycia energii i zapewnienia niezbędnej wydajności.
  2. Regularne monitorowanie zużycia energii i efektywności pracy serwerów oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
 4. Flota pojazdów:
  1. Posiadanie wyłącznie hybrydowych samochodów w celu ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia wpływu na środowisko.
  2. Promowanie praktyk jazdy ekologicznej wśród kierowców, takich jak ograniczenie prędkości, unikanie zbędnych przyspieszeń i hamowań oraz regularne przeglądy techniczne pojazdów w celu zwiększenia efektywności paliwowej.
 5. Dobrostan pracowników:
  1. Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w biurze oraz zachęcanie pracowników do aktywnego udziału w programach promujących zdrowy tryb życia.
  2. Dbałość o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym poprzez elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i wsparcie w osiąganiu równowagi między pracą a życiem osobistym.
 6. Praca zdalna:
  1. Zachęcanie pracowników do pracy zdalnej, gdy jest to możliwe i odpowiednie z perspektywy prowadzonych projektów.
  2. Zapewnienie odpowiednich narzędzi i technologii umożliwiających sprawną komunikację i efektywną pracę zdalną.
  3. Organizowanie szkoleń dla pracowników dotyczących efektywnego zarządzania czasem i zadaniami podczas pracy zdalnej.
 7. Sortowanie śmieci:
  1. Wdrożenie systemu sortowania odpadów w biurze w celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowiska oraz maksymalizacji recyklingu i ponownego wykorzystania surowców.

Nasza firma zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia naszych praktyk zrównoważonego rozwoju poprzez regularne monitorowanie postępów, uczestnictwo w szkoleniach oraz aktywne angażowanie się w inicjatywy, mające na celu ochronę środowiska i dobrostan społeczny. Praca zdalna, zarządzanie zasobami energetycznymi oraz dbałość o środowisko naturalne są kluczowymi elementami naszej strategii zrównoważonego rozwoju.