W skład aplikacji Black Cargo wchodzą dwa moduły: Black Cargo Masking i Black Cargo Scanning.
Moduł Black Cargo Masking umożliwia anonimizację danych osobowych w bazach danych. Za pomocą Black Cargo Masking dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres, numery rachunków bankowych, kart kredytowych itd., można zastąpić realistycznymi wartościami o odpowiednich cechach i strukturze. Proces ten polega na zanonimizowaniu danych osobowych zapisanych w źródłowej bazie danych i wytworzeniu bazy wyglądającej jak rzeczywista baza z zachowaniem relacji pomiędzy tabelami.
Anonimizacja jest wykonana metodą zastępowania danych osobowych danymi pobieranymi ze słowników lub generowanymi za pomocą algorytmów bez możliwości odwrócenia tego procesu. W efekcie, otrzymujemy bazę danych, lub skrypt do jej wygenerowania, zawierającą dane zanonimizowane, która może być bezpiecznie wykorzystywana na potrzeby wytwarzania oraz testów aplikacji, szkoleń i analiz.
Uzupełnieniem dla Black Cargo Masking jest moduł Black Cargo Scanning, który umożliwia wyszukanie danych osobowych w bazie danych na podstawie przyrównania próbki danych do słowników lub walidatorów.

Podstawowa funkcjonalność:
Anonimizacja danych osobowych w zakresie zgodnym z RODO
Odwzorowanie struktury źródłowej bazy danych: struktur tabel, referencji, warunków oraz innych obiektów specyficznych dla silnika bazy danych
Analiza cech danych standardowych kolumn w rodzaju imię, nazwisko, adres, NIP czy PESEL
Wbudowana biblioteka algorytmów do obsługi standardowych kolumn danych, takich jak NIP, PESEL, numery rachunków i inne
Wbudowane słowniki, np. miasta, kody pocztowe, imiona, nazwiska
Korelacja generowanych danych, np. PESEL i data urodzenia
Harmonogram, pozwalający wyzwalać anonimizację w godzinach określonych przez administratoróww celu minimalizacji obciążenia infrastruktury
w godzinach szczytu

KONTAKT

Przemysław Blatkiewicz
Menadżer Produktu – Bezpieczeństwo Informacji

tel. +48 22 100 10 60
e-mail: przemyslaw.blatkiewicz[at]biztech.pl

Leszek Ryciuk
Key Account Manager
tel. +48 22 100 10 91
e-mail: leszek.ryciuk[at]biztech.pl

Andrzej Snopek
Specjalista ds. Sprzedaży IT
tel. +48 22 100 10 92
e-mail: andrzej.snopek[at]biztech.pl