Misją Zespołu Bezpieczeństwa Informacji firmy BizTech Konsulting jest zapewnienie Klientom ciągłego i bezpiecznego dostępu do ich kluczowych zasobów.

Bezpieczne informacje są bezużyteczne, jeżeli użytkownicy nie mają do nich dostępu. Informacje dostępne dla użytkowników, ale niezabezpieczone są niepewne. W związku z tym niepewne stają się również wszystkie operacje wykonane za pomocą tych informacji. Integracja ludzi, procesów i technologii, zapewnienie równowagi między bezpieczeństwem a dostępnością informacji, stanowi istotę efektywnego i udanego wdrożenia. W rezultacie powstaje sprawnie działający i odpowiednio bezpieczny system IT.