+48 22 100 10 00

Wsparcie IT

Celem usługi wsparcia IT jest rozwiązanie problemu użytkownika – incydentu, podzielenie się z nim wiedzą, pokierowanie jego działaniami. BizTech realizuje to dzięki zespołom koncentrującym się na obsłudze poszczególnych Klientów i ich wewnętrznych aplikacji. Pracownicy BizTech uczą się specyfiki pracy Klientów, ich modelu biznesowego, potrzeb, infrastruktury IT i stają się integralną częścią kultury organizacyjnej danej firmy. W chwili obecnej BizTech obsługuje łącznie ok. 2000 stanowisk pracy u Klientów. BizTech jest przygotowany technologicznie do rozwinięcia świadczenia usług wsparcia IT przy prawie zerowym wkładzie finansowym ze strony Klienta (brak potrzeby zakupu nowej centrali oraz oprogramowania typu Call Center).

Helpdesk

Zadaniem usługi HD jest rozwiązywanie zgłoszonych Incydentów i Problemów. W pierwszej kolejności podejmowana jest próba zdalnego rozwiązania problemu. Jeżeli tym sposobem się go nie rozstrzygnie, udzielane jest zdalne lub bezpośrednie wsparcie w siedzibie Klienta. Usługa dzielona jest na I i II linie. Podział ten wynika z zarządzania zgłoszonymi Incydentami i Problemami oraz z różnorodności stopnia skomplikowania usterek w infrastrukturze IT.

Organizacja tej usługi zawiera SPOC (Single Point of Contact) oraz wsparcie telefoniczne/zdalne.

Service Desk

Usługa najbardziej rozwinięta w zakresie wsparcia teleinformatycznego dla Klienta. Zawiera w sobie elementy usługi Call Center, Helpdesk w I i II linii oraz dodatkowe elementy będące częścią Service Level Management. Usługa Call Center, stanowiąca telefoniczne/zdalne wsparcie, świadczona jest przez odpowiednio przygotowany zespół konsultantów. Są oni wspierani przez infrastrukturę teleinformatyczną, obudowaną procedurami. CC zapewnia SPOC (Single Point of Contact) dla pozostałych usług. W porównaniu do innych wyżej wymienionych usług SD dostarcza informacji do kompleksowej obsługi w zakresie Zarządzania Incydentem, Problemem, Zmianą, Konfiguracją, Wersją oraz może obejmować obsługę katalogu usług według podanych wskaźników w SLA.