Outsourcing IT to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych w działalności Klienta. Outsourcing jest kontynuacją i konsekwencją procesu specjalizacji w działalności biznesowej. Można z sukcesem prowadzić działalność biznesową m.in. poprzez obniżanie kosztów jednostkowych oraz ekonomię skali.
Outsourcing coraz częściej zaczyna być strategią restrukturyzacji i innowacji modelu biznesowego. Zdecydowana większość współpracy w zakresie outsourcingu funkcjonuje w obszarze wsparcia danej organizacji u klienta. Podobne mechanizmy zachodzą również i przede wszystkim w informatyce. W dobie powstawania i szybkiego rozwoju nowych wysoko zaawansowanych technologii informatycznych ścisła i konsekwentna specjalizacja jest nieunikniona.

Najważniejsze korzyści ze stosowania outsourcingu:
– Redukcja i kontrola kosztów operacyjnych
– Dostęp do najnowocześniejszych technologii
– Możliwość uzyskania zasobów, którymi organizacja nie dysponuje
– Możliwość zwolnienia własnych zasobów do innych celów
– Możliwość radzenia sobie z zadaniami niemożliwymi do wykonania we własnym zakresie

W ramach Outsourcingu IT BizTech oferuje usługi wsparcia, tj. Helpdesk i Service Desk oraz Body leasing w zakresie różnych stanowisk informatycznych.