1. Czy mają Państwo potrzebę przeprowadzenia migracji usług?
2. Czy chcieliby Państwo zwiększyć dostępność do danych w swojej Organizacji?
3. Czy zależy Państwu na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w zasobach pocztowych Organizacji?
4. Czy w Państwa Organizacji jest potrzeba zmiany systemu Microsoft Exchange Server?
Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiedzieli Państwo twierdząco, zapraszamy do współpracy.

Certyfikowani i doświadczeni specjaliści BizTech Konsulting:
– instalują, konfigurują i migrują;
– potrafią zaplanować architekturę wysokiej dostępności Microsoft Exchange Server na serwerach fizycznych i w środowiskach zwirtualizowanych;
– wykonują analizę wymagań i projekt instalacji, uwzględniający utrzymanie systemu w ciągłej sprawności w trakcie migracji;
– planują integrację z Office 365 i systemami firm trzecich;
– przeprowadzają audyty bezpieczeństwa w środowisku Microsoft Exchange Server;
– projektują zapasowe lokalizacje, tzw. Site Resilience.

Przykładowe ostatnie wdrożenia Microsoft Exchange Server 2016