System wspierający zarządzanie relacjami z Klientami oraz sprzedaż

Aby organizacja dobrze funkcjonowała, potrzebny jest stabilny łańcuch dostaw, obejmujący cały cykl życia produktu lub usługi, łącznie ze sprzedażą, usługami posprzedażowymi i ew. utylizacją.
Łańcuch dostaw to również przepływ informacji, które są istotne podczas całego procesu i wpływają na jego finalny efekt. Wsparciem dla realizacji procesów biznesowych może być rozwiązanie informatyczne, integrujące działania handlowe, marketingowe i księgowe oraz dostarczające zarządowi stosowną sprawozdawczość.

Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb MSP, stały się podstawą do stworzenia przez BizTech aplikacji BlueSZOP, która ma zastosowanie w licznych działaniach.

Za jej pomocą łatwiej organizacji funkcjonować zgodnie z wymaganiami ISO i RODO (bezpieczeństwo gromadzonych danych, ochrona danych przed nieautoryzowanym działaniem osób postronnych – nadawanie stosownych uprawnień).
Dobrze zaprojektowana funkcjonalność pozwoliła zoptymalizować ergonomię, szybkość działania i… cenę BlueSZOP. Wspierany przez producenta proces wdrożenia BlueSZOP jest jednocześnie pretekstem do przeglądu i aktualizacji informacji posiadanych przez firmę.

Przykładowe ekrany:
Podstawowa funkcjonalność:

– Integracja ze strukturą organizacyjną firmy – plan kont, rozdzielniki, ścieżki akceptacji, jednostki organizacyjne
– Obsługa kontaktów i kontrahentów – informacje kontaktowe, zadania, projekty, rozliczenia
– Projekty handlowe – śledzenie stanu, zadania, ocena prawdopodobieństwa, ofertowanie, umowy, aneksy, protokoły, bieżące i końcowe rozliczenia, przepływ pracy, ustalanie budżetu
– Zadania – kalendarz zadań przypisanych do projektów, kontaktów i kont, zarządzanie terminami
– Planowanie i obsługa akcji marketingowych
– Fakturowanie – przychody i koszty, rozdzielniki na działy, plan kont, rozliczenie i śledzenie płatności
– Eksport informacji finansowych do Symfonii (SAGE)
– Obieg dokumentów – praca grupowa, skany dokumentów, akceptacja ofert i umów
– Sprawozdawczość, raportowanie, zaawansowane wyszukiwanie
– Baza dokumentów i wiedzy
– Administrowanie, monitorowanie, system uprawnień i ochrona danych

Zalety BlueSZOP:
– ergonomiczny, lekki interfejs;
– szybkość działania;
– konsolidacja funkcjonalności zasadniczych dla zarządzania relacjami
z Klientami oraz sprzedaży;
– uporządkowanie procesów biznesowych firmy oraz obszarów odpowiedzialności pracowników;
– szybki czas wdrożenia i zwrotu inwestycji.

KONTAKT

Przemysław Blatkiewicz
Menadżer Produktu – Bezpieczeństwo Informacji

tel. +48 22 100 10 60
e-mail: przemyslaw.blatkiewicz[at]biztech.pl

Leszek Ryciuk
Key Account Manager
tel. +48 22 100 10 91
e-mail: leszek.ryciuk[at]biztech.pl

Andrzej Snopek
Specjalista ds. Sprzedaży IT
tel. +48 22 100 10 92
e-mail: andrzej.snopek[at]biztech.pl