Ochrona dokumentów w każdym miejscu i czasie

Z uwagi na swobodny przepływ informacji między instytucjami i przedsiębiorstwami, a ich pracownikami, kontrahentami, partnerami, klientami, księgowymi, radcami prawnymi itd. coraz trudniej jest dbać o to, aby informacje poufne nie wpadły w niepowołane ręce. Całość obiegu i przechowywanie dokumentów we współczesnych instytucjach
i przedsiębiorstwach
 oparta jest na systemach plikowych, środowisku chmurowym i poczcie.

SealPath, to rozwiązanie klasy Information Right Management (IRM) przeznaczone do automatyzacji procesów klasyfikacji, zabezpieczania oraz kontroli dokumentów w obiegu elektronicznym zarówno w obrębie organizacji, jak i poza nią. SealPath działa w oparciu o natywne mechanizmy środowiska Microsoft Rights Management Services (AD-RMS, MSIPC) i zapewnia zaawansowane rozwinięcie jego funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu standardowych metod interakcji z użytkownikami. Dzięki temu ochrona zasobów nie wymaga zmiany zachowań użytkowników końcowych.

Najważniejsze funkcje SealPath:

– zabezpieczanie wszystkich kopii dokumentów elektronicznych ― niezależnie od sposobu ich transmisji, miejsca ich przechowywania i wykorzystania;
– zabezpieczanie poufnych dokumentów i poczty przed przypadkowym lub zamierzonym nadużyciem;
– scentralizowane zarządzanie prawami dostępu oparte na istniejących procesach biznesowych i rolach pracowników;
– kompletny zapis przebiegu zdarzeń związanych z dostępem do chronionych dokumentów;
– kooperacja z zewnętrznymi systemami klasyfikacji oraz systemami klasy DLP;
– integracja z rozwiązaniami CRM, ERP, DMS za pomocą SDK.

Najważniejsze zalety SealPath:

– wygoda korzystania w ramach istniejących aplikacji biurowych;
– przejrzysta obsługa pracy w trybie offline (bez dostępu do sieci) z możliwością cofania uprawnień;
– łatwa integracja z repozytoriami dokumentów. Wsparcie oraz wymuszenie przejrzystych i komunikatywnych reguł klasyfikacji informacji opartej na istniejących procesach biznesowych i rolach pracowników;
– nieskomplikowane zarządzanie bezpieczeństwem wrażliwych informacji, posiadanych przez właścicieli procesów biznesowych, bez dodatkowego obciążania administratorów IT.

Formaty dokumentów obsługiwane przez SealPath:

PDF
Microsoft Word (doc, docx, docm, dotm, dotx)
Microsoft Excel (xls, xlsx, xla, xlt, xlam, xlsb, xlsm, xltm, xltx)
Microsoft PowerPoint (pptx, potx, ppsx, ppsm, pptm)
XPS
Images: jpg, jpeg, jpe, jfif, gif, bmp, dib, png, tif, tiff
Video: .mp4, .avi, .wmv. (Encryption + Identity Control)
Audio: .mp3. (Encryption + Identity Control)
CAD (AutoCAD DWG format)
Mac OSX
Siemens .jt (JT2Go application)

KONTAKT

Przemysław Blatkiewicz
Menadżer Produktu – Bezpieczeństwo Informacji

tel. +48 22 100 10 60
e-mail: przemyslaw.blatkiewicz[at]biztech.pl

Leszek Ryciuk
Key Account Manager
tel. +48 22 100 10 91
e-mail: leszek.ryciuk[at]biztech.pl

Andrzej Snopek
Specjalista ds. Sprzedaży IT
tel. +48 22 100 10 92
e-mail: andrzej.snopek[at]biztech.pl